Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 18:45 - 20:15
Norge i Afrika, som bistandsaktør og handelspartner.

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Lørdag, 1. okt. 18.30 - 20.00.

Seminar med Olav Randen, gjester fra Tanzania og debatt. Kursmateriell for videre arbeid.

Med utgangspunkt i boken ”Den unødvendige sulten” (pp-versjon) ønsker vi å gi et annet perspektiv på sult og fattigdom. Vi ønsker å stille spørsmål til de egentlige årsaker av sult og fattigdom og drøfte særlig Norges rolle i bistand.

Bistandsorganisasjonene lover å støtte småbrukere og særlig småbrukerkvinner. - Med eksempler fra Tanzania skal vi spørre om Norge har feil samarbeidspartnere og nettverk? Samarbeider de med lokale korrupte myndigheter og funksjonærer som legger ut røde løpere for selskaper med hovedsakelig profittinteresser? Når bistanden den egentlige målgruppen: småbønder, kvinner, de fattige?

Debatt og utdeling av bøker og informasjons/kursmateriell for videreføring av debatten. Vi ønsker at flere potensielle foredragsholdere eller møteledere kan rekrutteres.


Arrangør: Norges Bonde- og Småbrukarlag

Speakers
AI

Anthony Itemba

Tanzania Women Research Foundation
EM

Eunice Maringo

Tanzania Women Research Foundation
avatar for Olav Randen

Olav Randen

Norges Bonde- og Småbrukarlag
sosiolog, forfatter og geitebonde i i Hallingdal, medlem i NBS i nternasjonale utvalg, skrev boken "Den unødvendige sulten", Boksmia 2012


Saturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)