Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 13:30 - 14:30
Frihetsmarkering på Youngstorget

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Varig fred i Irak og Syria er knyttet til politisk endring og grunnleggende demokratiske samfunnsstrukturer. Frihet er likhet. Store forskjeller er drivstoff til ekstremisme. ISISs vekst og fremgang i Irak og Syria skyldes blant annet store ulikheter innad i befolkningen. Sosiale bevegelser, fagbevegelse og kvinnebevegelse kjemper daglig en kamp for folks rettigheter, likestilling, ytringsfrihet og mot diskriminering av minoriteter, slik som kurdiske samfunn. ISILs brutale fremferd går nå spesielt hardt utover kurdere. Ekstremisme begrenses ikke av landegrenser og vi i Norge har et ansvar for vise solidaritet med den irakiske sivilbefolkningen og kurderne i Syria!

Appeller:
Norges Sosiale Forum v/Ingrid Aspelund
Irakiske Sosiale Forum v/Ismaeel Dawood
Norsk Folkehjelp
Kurdisk Ungdom mot Rasisme og Ekstremisme v/Seher Aydar,

Musikalsk innslag ved Hanouneh

Arrangør: Norges Sosiale Forum

Speakers
SA

Seher Aydar

Kurdisk Ungdom mot Rasisme og Ekstremisme
ID

Ismaeel Dawood

Un Ponte Per (UPP) / Iraq Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI)

Artists
avatar for Hanouneh

Hanouneh

A fusion of deep musical roots, personal expression, and political struggle, creating a unique sound aiming to cross boundaries, touch hearts, and break chains.


Saturday November 1, 2014 13:30 - 14:30 CET
Youngstorget Youngstorget, Oslo
  Stormøte

Attendees (0)