Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Friday, October 31 • 10:00 - 11:30
Ikke gjør som jerndama sier!

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Innstrammingspolitikken tvinger sør-europeere til å reise fra hjemlandet sitt. Unge folk ser etter andre steder der de kan leve verdige liv. Men får de det i Norge?

Nyankomne er lettere å lure inn i en arbeidshverdag ukjent for de fleste nordmenn. Eksempler viser at utenlandske arbeidere ender opp med dårligere vilkår og sosial sikkerhet. Uten organisering blir de utnyttet av arbeidsgivere i kaotiske forhold av underleverandører og vikarbyråer. Slik blir også norske arbeideres rettigheter og arbeidsforhold undergravd.

Samtidig vil politikere svekke arbeidsmiljøloven og gjøre det lettere med innleie av arbeidskraft. Dette vil forsterke den negative utviklingen, både for arbeidsflyktninger og norske arbeidstakere.

Krisa i Europa, eller snarere innstrammingspolitikken, er godt nytt for mange arbeidsgivere med desperate arbeidsledige som vil jobbe for luselønn, og hvor arbeidsrettigheter kommer i andre rekke. Ideene bak denne politikken er den samme i Europa som i Norge, uten at det kommer til å gi økonomisk vekst eller flere arbeidsplasser noen av stedene.

Hva skal vi kreve i Nord-Europa for å ta del i kampen i de kriserammede landene?

Hvordan skal vi forsvare den norske modellen, sammen med de nyankomne arbeiderne fra Sør-Europa?

Hvordan arbeider de sosiale bevegelsene i Sør-Europa for et anstendig arbeidsliv og en verdig framtid?
Arrangør: LO i Oslo, Attac, Nei til EU

Speakers
avatar for Joachim Espe

Joachim Espe

Fellesforbundet avd. 605, Rørleggernes fagforening i Oslo
avatar for Helle Hagenau

Helle Hagenau

Leder, Internasjonalt Utvalt i Nei til EU
RE

Ramón Espinar Merino

Ungdom Uten Framtid
avatar for Gunter Quaisser

Gunter Quaisser

Politisk rådgiver, Det Tyske Utdanningsforbundet GEW
avatar for Petter Slaatrem Titland

Petter Slaatrem Titland

Leder, Attac Norge


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)