Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 19:00 - 20:30
Eksklusiv visning av 'Drone' (TV-versjon)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Tonje H. Schei

Vi viser en 58 minutter lang tv-versjon av filmen på Cinemateket i Oslo i en lukket og eksklusiv spesialvisning for deltakere på Globaliseringskonferansen 2014.

Drone er en film om bruk av ny droneteknologi i krig. En kompleks teknisk, etisk og filosofisk problemstilling er bragt ned på bakkenivå. Karakterer i USA og Pakistan bringer oss ansikt til ansiktmed krigens fjerne ofre, og viser de menneskelige konsekvenser av en umenneskelig krig, med ofre på begge sider.

Filmen undersøker først og fremst konsekvensene av bruk av droner i krigføring. Teknologien er utviklet raskt de siste årene, og med en hastighet som gjør at internasjonal lovgivning blir hengende etter. Vi er med på et eksperiment som endrer våre kriger og muligens vår verden. 

Gjennom stemmer fra begge sider av denne nye teknologien gir DRONE avgjørende kontekst og nye perspektiver til de hemmelige CIA-dronekrigene. 

Over 3000 mennesker har blitt drept av droner i Waziristan siden 2004. Shahzad Akbar og Clive Stafford Smith er to menneskerettighetsadvokater som representerer dronenes ofre. De tar opp kampen med CIA og deres kamp for åpenhet, ansvarlighet og rettferdighet kan endre historiens gang. 

Brandon Bryant og Michael Hoss har redefinert opplevelsen av å gå til krig. Som noen av våre første droneførere har de drept gjennom styrespaker. Også de lider også av konsekvensene av dennekrigføringen. De avslører viktig informasjon og gir oss et dramatisk innblikk fra innsiden av en dronekrig. 

Historiene er satt i perspektiv av fremtredende eksperter som gir ny innsikt om fremtidens krigføring.

I dette viktige øyeblikket for ny krigsteknologi ser DRONE på hvor vi er i dag, og spør hvor veien går videre.
Arrangør:


Saturday November 1, 2014 19:00 - 20:30 CET
Cinemateket Cinemateket, Dronningens gate 16

Attendees (0)