Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 10:00 - 11:30
Hvem er redd for freden?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Bestemødre for fred og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet inviterer til møte om utfordringene ved å være en «fredsnasjon» som tjener mye penger på krig. Dessuten er det en pågående debatt om behovet for en omlegging til grønn bærekraftig industri. Vårt totale forbruk må reduseres blir det sagt, men burde vi ikke da også se på våpen- og krigsindustrien?  Denne industrien har vært skjermet fra en miljødiskusjon og «forsvarsevnen» har blitt brukt som unnskyldning i alt for mange år. Våpen- og krigsindustrien må også kunne vurderes fra et miljø-, ressursbruk og fremtidsperspektiv.

Margrethe Tingstad – leder av IKFF: “ Militarisme og bærekraft”

Jørgen Johansen – forsker: “ Krigens profittør – uklok NATO politikk og veien framover”

Ragnhild Sohlberg, Ph.D., "Blir verden bedre eller dårligere?"

Om FREDEN en dag kommer til vår klode, kan norsk industri da legge om sin militærindustri til sivil industri og grønn teknologi? Og - er det nettopp en slik omlegging som må til for at vi skal oppnå fred?
Dette virker som et søkt spørsmål i en markedsorientert verden, men det må være mulig å stille spørsmålstegn ved de kreftene som rører seg. Det tar noen ganger veldig kort tid fra alt ser lovende ut, til alt er kaos. Det har historien vist gang på gang. Hvordan forbereder vi oss best på fremtiden?Det er spørsmål som både unge og gamle stiller seg. Og her er det penger og miljø å spare på å trappe ned militært forbruk. Bestemødre for fred og Internasjonal kvinnelig for fred og frihet har i mange år prøvd å få natur- og miljøforkjemperne til å innse hvilke enorme miljøbesparelser det ligger i en generell nedrustning, og år om annet vil vi lykkes med det. Da er det fordi en våken opinion, som krever bærekraftig ressursbruk og fornuftig bruk av fellesskapets midler, står opp og krever nettopp det!  

Våre innledere:

Kirsten Margrethe Kvam Tingstad er utdannet innen landbruk, økonomi og ledelse. Arbeider som EU-rådgiver i NINA, Norsk institutt for naturforskning.Landsleder for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, styremedlem i Norges fredsråd, fagrådsleder Nansen fredssenter, tidligere rådsleder for Norsk Fredssenter.

Jørgen Johansen er frilansjournalist og fredsforsker. Hans studier av ikkevold som metode har tatt han til over 100 land de siste 40 årene, han underviser i fredsstudier  ved www.studypeace.info. Han har skrevet 6 bøker, bidratt til dobbelt så mange og skrevet en mengde artikler. Han er ikkevoldstrener og spesielt interesert i internasjonal politikk og demokratiseringsprosesser

Ragnhild Sohlberg er sosialøkonom med doktorgrad fra USA hvor hun hadde forskningoppdrag for Pentagon i 8 år:  «Defense manpower policy analysis – NATO ground forces 1980» . Hun foreleser ved forsvarets høiskoler, var 11 år styremedlem v/Kongsberg Våpenfabrikk, har arbeidet for NEBB, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd.  Norsk Hydro, NHO og Professor II ved Handelshøyskolen BI. Hun er pt. nestleder i PRIOs styre og medlem av UD`s nedrustningsutvalg.


Arrangør: Bestemødre for fred, IKFF

Speakers
avatar for Jørgen Johansen

Jørgen Johansen

Jørgen Johansen er frilansjournalist og fredsforsker. Hans studier av ikkevold som metode har tatt han til over 100 land de siste 40 årene, han underviser i fredsstudier  ved www.studypeace.info. Han har skrevet 6 bøker og bidratt til dobbelt så mange... Read More →
avatar for Ragnhild Sohlberg

Ragnhild Sohlberg

Sosialøkonom med doktorgrad i «Defense manpower policy analysis – NATO ground forces 1980». Planleggingssjef for NEBB. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. Visepresident Norsk Hydro. Professor II ved Handelshøyskolen BI
avatar for Kirsten Margrethe Kvam Tingstad

Kirsten Margrethe Kvam Tingstad

Kirsten Margrethe Kvam Tingstad er utdannet innen landbruk, økonomi og ledelse. Arbeider som EU-rådgiver i NINA, Norsk institutt for naturforskning. Landsleder for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, styremedlem i Norges Fredsråd, fagrådsleder Nansen fredssenter tidligere... Read More →


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)