Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 16:30 - 17:45
Stormøte: Handelstvang - frihet for hvem?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Beskrivelse:
Historisk bevis på at det nytter
I etterdønningene av kampen mot MAI-avtalen ble både sosiale forum-bevegelsen, Handelskampanjen, Attac med flere ble etablert i Norge og globalt. I de siste 15 årene har vi klart å presse interessene bak avtalene på defensiven, men nå forhandles det nye avtaler som går lengre enn tidligere.

Demokrati
I forhandlingene om investering- og handelsavtaler som TTIP og TISA har stormaktene gått sammen, og lar næringslivet bestemme hvordan framtiden skal se ut. Store beslutninger i vår økonomi forhandles og implementeres i all hemmelighet uten noen offentlig debatt. Vi blir fortalt at handelssystemene gir oss valgfrihet, men i virkeligheten fratar de oss friheten til å velge radikal endring. Friheten skal fratas det demokratiske systemet.

Med den planlagte fri-investeringsavtalen TTIP og som EU og USA nå forhandler er ikke en avtale hvor redusering av toll er problemet, men politikken og demokratiet. Retten til profitt uten hindringer har blitt en eiendomsrett, og en slik politikk vil føre til stor belastning på arbeidernes rettigheter.

Norges rolle
EU og USA kan med denne avtalen legge standarder for verdensøkonomien og måten å lage politikk for storselskapene på. Norge legger seg flat og ønsker tilsvarende avtale med EU, og/eller at TTIP skal bli EØS-relevant. Nå er sosiale forum tilbake til start – og må samles for å slå denne liberaliseringen og reguleringen av folkestyret tilbake.

Arrangør: Norges Sosiale Forum

Speakers
avatar for Beverly Keene

Beverly Keene

Coordinator of Dialogue 2000 - Jubilee South Argentina
Aktiv i Jubilee South-bevegelsen, et Sør-Sør-nettverk av organisasjoner i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Keene har jobbet i skjæringsfeltet gjeld, handel og kritikk mot den nyliberale utviklingen i Latin-Amerika.
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig Leder, Latin-amerikagruppene i Norge LAG
avatar for Marc Maes

Marc Maes

Handelspolitisk rådgiver, 11.11.11
Handelspolitisk rådgiver for den belgiske paraplyorganisasjon av frivillige organisasjoner som heter 11.11.11. Maes har engasjert seg spesielt i EUs behandling av tidligere europeiske kolonier i Afrika, Karibia og Oceania gjennom nye handels og investeringsavtaler (EPA), men ogs... Read More →

Artists
avatar for Hanouneh

Hanouneh

A fusion of deep musical roots, personal expression, and political struggle, creating a unique sound aiming to cross boundaries, touch hearts, and break chains.


Saturday November 1, 2014 16:30 - 17:45 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)