Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 18:30 - 20:00
Frihet fra kroppspress

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Ungdom møter i dag møter press på alle kanter: prestasjoner, utseende, sex og kjønnsroller. Særlig er et det et stort skjønnhetspress, noe som får alvorlige konsekvenser, som at 15% av Oslos jenter er undervektige. Nylig kom det også fram at det kommet fram at ungdomsskole-jenter bruker mer tid på utseende sitt enn lekser. Vi vil i dette møtet diskutere problemet og komme fram til hvordan man kan gjøre noe med det. Tidligere har vi ofte fokusert på de mer tradisjonelle medier som blader og reklameplakater, men hva gjør de nye trendene som blogg, Instagram og «fitspiration» med problemet? Sammen vil vi ta friheten tilbake fra skjønnhetstyranniet.Arrangør: Ungdom mot retusjert reklame

Speakers
avatar for Runa Fjellanger

Runa Fjellanger

Talsperson, Ungdom mot retusjert reklame


Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)