Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 14:30 - 16:00
Oljesmurt imperialisme

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Søkelys på norsk utenrikspolitikk i vid forstand. Tjener den frigjøring og framskritt for folk og nasjoner den berører, eller bidrar den til underordning, ulikeverd og ressursran?
Utgangspunkt i den sterkt oljeavhengige økonomien og Statoils utenlandsprosjekter og følger dette får for alliansepolitikken, deltakelse i kriger og handels- og bistandspolitikken.

Hvorfor Norge har blitt en av de ledende våpenhandlerne og tilpasset sitt eget militærapparatet til utenlandske operasjoner.

Hvordan påvirkes det innenlandske politiske og ideologiske klimaet av Norge som utenrikspolitiske aktør?
Arrangør: Rødt, Bevegelsen for Sosialisme

Speakers
avatar for Alexander Harang

Alexander Harang

Leder, Norges Fredslag
Harang har bakgrunn som fredsforsker. Han er landets eneste rapportforfatter om dronekrigen, hvor han har avslørt at Norge også har betydelige bidrag til dronekrigen gjennom vår en militære droneindustri.
avatar for Pål Steigan

Pål Steigan

Forfatter og skribent
Kjent som forfatter, skribent og leder i AKP 1975-84


Friday October 31, 2014 14:30 - 16:00 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)