Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 14:30 - 16:00
Fra asyldebatt til rasisme?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Ulovlige, Innvandringsregulerende hensyn, grunnløse, kriminelle, papirløs, flom - ord de fleste forbinder med dagens asylpolitiske debatt i Norge. Mennesker på flukt med rett til beskyttelse utgjør omtrent kun 3.4 prosent av den norske befolkningen. Allikevel gir dagens offentlige debatt inntrykk av at disse menneskene utgjør en trussel for landets politiske og økonomiske bærekraft. Hvordan påvirker asylpolitikkens retorikk holdninger blant majoriteten, deres syn på kulturelt mangfold og aksept for forskjellighet? Bidrar asyldebatten til å konstruere rasisme?Arrangør: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Radikal Portal, Industri Energi Ungdom, Rød Ungdom

Speakers
avatar for Mina Adampour

Mina Adampour

Leder, Ungdom mot rasisme
avatar for Lars Akerhaug

Lars Akerhaug

Journalist, Minerva
avatar for Elisabeth Eide

Elisabeth Eide

Medieforsker og forfatter
avatar for Andrea Sjøvoll

Andrea Sjøvoll

Leder, Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Leder, Antirasistisk senter
avatar for Sylo Taraku

Sylo Taraku

Generalsekretær, LIM


Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)