Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 18:30 - 20:00
AVLYST: Den tapte generasjon

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Paneldebatten skal gi dypere innsikt i venstresidens analyse av ungdomsledigheten. Debatten vil presentere to ulike syn på venstresiden om årsakene til den økende ungdomsledigheten, samtidig som to ulike fagpersoner vil kunne supplere, korrigere og stille riktige spørsmål som vil belyse kompleksiteten og øke forståelsen for økningen. Nettopp ved å holde oss på en side av politikken kan man komme dypere inn i spørsmålet fordi man i stor grad er enig de mer overfladiske aspektene av ungdomsledighet.

Arrangør: AUF, Fagforbundet ungdom

Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
AVLYST/CANCELED Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)