Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 18:45 - 20:15
Er et forbud mot atomvåpen mulig?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Velkommen til møte om atomvåpen på Globaliseringskonferansen!

Kampen mot atomvåpen har lenge vært for de spesielt interesserte, men tør du ta sjansen på at et av verdens 17 000 atomvåpen ikke vil gå av? Aldri før har så mange hatt hånden på knappen som kan utløse verdens farligste våpen, et våpen med konsekvenser det er vanskelig å forstå rekkevidden av. 

Atomvåpen er det eneste masseødelggelsesvåpenet som ennå ikke er forbudt, men det skal vi gjøre noe med. Heldigvis jobber stadig flere stater og organisasjoner for å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Dette er et arbeid hvor Norge kan spille en stor og viktig rolle. Norge var instrumentell i prosessene som førte til et forbud mot miner i 1993 og mot klasevåpen 2011. Hvilken rolle skal NATO-landet Norge spille i arbeidet mot atomvåpen? 

Innledning av Hilde Jørgensen, rådgiver ved enhet for humanitær nedrustning i Norsk Folkehjelp og av Anne Marte Sundnes Skaland, ICAN Norge. Vi åpner også fra spørsmål og kommentarer fra salen. 

Arrangører: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Fredslaget, SU, AUF, KrFU, Nei til Atomvåpen, Norske Leger mot Atomvåpen, Medisinerstudenter for fred og Sosialt ansvar, ICAN Norge (Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen), Industri Energi Ungdom

Speakers
HJ

Hilde Jørgensen

Rådgiver i enhet for humanitær nedrustning i Norsk Folkehjelp


Saturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)