Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 18:45 - 20:15
Gruvedrift og samisk motstand : Større kraft enn krutt?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

En av de største miljøutfordringene i landet er gruveindustriens planer nord i Norge. Samiske områder trues, og industrien møter motstand. Venstrealliansen inviterer til seminar med unge, engasjerte samer som tar opp kampen.En kamp om verdier, om naturen og om kulturen.

Store internasjonale selskaper står på dørstokken og spør om å slippe inn i Finnmark og Troms. Tross massiv motstand, får gruvene nærmest seile sin egen sjø. I Kirkenes i Øst-Finnmark slapp Sydvaranger Gruve AS ut flere tonn med kjemikalier i fjorden, uten tillatelse og uten konsekvenser. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner for å bruke Repparfjorden i Kvalsund som søppelbøtte for gruveindustrien. I Kautokeino og Jokkmokk i Sverige, kjemper lokalbefolkning, deriblant samer, mot etableringen av gruvedrift. Nord-Norge har blitt en slagmark, der samiske områder trues av ressurssterke selskaper.

Det foregår et politisk spill der familier risikerer å miste sitt levebrød, og der store naturområder står i fare for å utsettes for uopprettelige skader. Hvordan er det å være ung same, når fremtiden er usikker? Hvilke utfordringer er det vi står foran, og finnes det en fremtid med både gruvedrift og samisk naturforvaltning?

Bures boahtin! / Velkommen!Arrangør: Venstrealliansen

Speakers
avatar for Aslak Heika Hætta Bjørn

Aslak Heika Hætta Bjørn

Sentralstyremedlem, Natur og Ungdom
avatar for Sarakka Gaup

Sarakka Gaup

Samisk skuespillerstudent
avatar for Helge Aslaksen Ravna

Helge Aslaksen Ravna

Leder, Noereh
Leder i Noereh, samisk ungdomsorganisasjon på norsk side av Sápmi


Saturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Kultur og annet

Attendees (0)