Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Sunday, November 2 • 10:00 - 11:30
Europas Qatar?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Norge er i ferd med å få et todelt arbeidsliv. Mens reallønnsveksten går stadig oppover ser vi at yrker preget av høy arbeidsinnvandring ikke følger med på økningen. I mange enkelte opplever stadig flere at en full lønn knapt er mulig å leve av. Hva gjør dette med rekrutteringen til yrkesfagene? Er vi i ferd med å få et land der det er opp til arbeidsinnvandrere å gjøre tunge fysiske yrker mens nordmenn skal jobbe på kontor?Arrangør: Sosialistisk Ungdom, ungdomsutvalget til IndustriEnergi, Fagforbundet Ungdom

Speakers
JD

Joakim Damian

Fellesforbundet
BU

Boye Ullmann

Fellesforbundet
NW

Nicholas Wilkinson

Sosialistisk ungdom


Sunday November 2, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)