Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 10:00 - 11:30
Er norsk landbruk basert på landran?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Norsk landbruk har gjort seg mer og mer avhengig av å importere dyrefôr til vår økende kjøttproduksjon. Med den sittende regjeringens politikk legges det opp til enda mer import. Vi får mer biff til en billig penge, men er det verdt det?

Det meste av det importerte fôret kommer fra Brasil. Der fører produksjonen til at jorda fortsetter å holdes i hendene på noen få rike landeiere, mens 1,5 millioner mennesker har organisert seg for å få jord i organisasjonen MST. I Norge spiser vi mer og mer kjøtt, mens matjorda vår bygges ned til fordel for IKEA og firefelts veier.

Er norsk landbruk basert på landran, og hvordan kan norsk jordbrukspolitikk bli solidarisk? Finnes det alternativer til importert kraftfôr?
Arrangør: Spire, Latinamerikagruppene

Speakers
JK

Jessica Kathle

Norsk Landbrukssamvirke
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig Leder, Latin-amerikagruppene i Norge LAG
M

MST

Representant fra De Jordløses Bevegelse, De Jordløses Bevegelse (MST)
Bevegelse som jobber for jordtilgang for å drive bærekraftig landbruk.
avatar for Espen Løkeland Stai

Espen Løkeland Stai

Journalist og forfatter


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)