Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 12:30 - 14:00
Sexkjøploven - Hvordan kan vi styrke den?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Evalueringen av sexkjøploven, som ble levert av Vista Analyse i august, konkluderer med at prostitusjonen i Norge er redusert siden 2008. Konklusjonene ligner svært mye på det som kom frem av den svenske evalueringen av loven i 2010. Evalueringen finner det helt klart at loven har hatt en etterspørseldempende effekt. Allikevel fremkommer det også av evalueringen at styrking av hjelpetiltakene og politiets ressurser er nødvendig for å håndheve loven på best mulig måte. Mange kjenner seg ikke igjen i den polariserte debatten. Hva tenker egentlig fagmiljøet selv om hvordan vi skal gå videre? Hvilke ressurser trenger vi for å styrke loven?Arrangør: Kvinnefronten

Speakers
avatar for Olav Lægdene

Olav Lægdene

Virksomhetsleder i Nadheim, Senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring.
avatar for Mildred Mikkelsen

Mildred Mikkelsen

Daglig leder, ROSA
Daglig leder av prosjektetet ROSA som er en del av krisesentersekretariatet og jobber for kvinner som er utsatt for menneskehandel.
avatar for Dorit Otzen

Dorit Otzen

Prosjektleder, Svanegruppen
Utdannet sosialarbeider og har siden 1972 jobbet med temaer som prostitusjon og trafficking. Siden 2005 har hun vært prosjektleder i Svanegruppen som er Danmarks første prostitusjonsprosjekt med individuell psykologisk behandling, familierådgivning og sosialrådgivning.
avatar for Steinar Strøm

Steinar Strøm

Professor
Samfunnsøkonom og professor i økonomi ved univeristetet i Torino. Strøm satt i utvalget som gjennomførte evalueringen av Sexkjøpsloven levert av Vista Analyse
RS

Rune Swahn

Politiførstebetjent ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Europa brenner

Attendees (0)