Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 21:00 - 22:00
Documentary: Until the sun goes out

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Monica Orjuela 

Catatumbo er et av områdene som er hardest rammet av den væpnede konflikten i Colombia. Until the sun goes out følger en gruppe småbønder, som midt i en brutal kamp mellom gerilja,paramilitære og colombianske sikkerhetstyrker, organiserer seg for å skape en bedre framtid iregionen. 

I juni 2013 bryter det ut store protester i området som et svar på myndighetenes manglende evne ogvilje til å imøtegå den pågående humanitære og menneskerettslige krisen i området. Myndighetenesvarer med brutal undertrykking. Et team av uavhengige journalister dokumenterer overgrepene ogpubliserer fortløpende det som skjer gjennom sosiale medier. Dette er det direkte forløpet til noenav de største landsomfattende protestene noensinne i Colombia med hundretusener av deltagere. 

Det er en brutal film, men også en film med håp som viser hvordan et folk som lever i krig forsøker å skape en alternativ utvikling, bygge demokrati nedenfra og viser vei mot en fredelig framtid.

OBS: Advarsel, det er voldsomme scener i filmen.

Filmen vil innledes av Regissør Monica Orjuela i samtale med Latinamerikagruppene i Norge. Etterfilmen vil det bli anledning til å kommentere og stille spørsmål til regissøren.

Monica Orjuela fra Colombia er antropolog og filmskaper. Gjennom sitt mangeårige arbeide for bøndenes nyhetsbyrå Agencia Prensa Rural har hun fått inngående kjennskap til de colombianske bondeorganisasjonene og deres kamp for jord og rettigheterArrangør:


Friday October 31, 2014 21:00 - 22:00 CET
Cinemateket Cinemateket, Dronningens gate 16

Attendees (0)