Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Sunday, November 2 • 10:00 - 11:30
Kan oljefondet bli klimavennlig?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hva skal til for at oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) blir klimavennlig?
Hva er realistisk og hvor fort er det mulig?

Regjeringen har satt ned et Ekspertutvalg som skal se på
om det å trekke ut petroleums- og kullselskaper er en mulig strategi.

Bør og kan oljefondet bli fossilfritt?
Hva er effekten hvis oljefondet investerer 5% direkte i fornybar energi?
Arrangør: Framtiden i våre hender, WWF

Speakers
avatar for Sigurd Jorde

Sigurd Jorde

Researcher/journalist, Fremtiden i Våre Hender
LE

Lars Erik Mangset

Rådgiver, WWF-Norge
rådgiver i bærekraftig finans i Verdens villmarksfond, WWF-Norge.


Sunday November 2, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)