Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Friday, October 31 • 12:30 - 14:00
Zapatistene, 20 år senere - Hva kan norske aktivister lære?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Zapatistene er en bevegelse av ulike urfolksgrupper som kjemper mot undertrykkelsen og den sosiale urettferdigheten de århundrevis har blitt utsatt for. Den første januar 1994, mens resten av Mexico feiret nyttår og frihandelsavtalen NAFTA trådde i kraft, gjennomførte Zapatistene et væpnet opprør i Chiapas, en fjellendt region helt sør i landet. Allerede etter tolv dager la de ned våpnene og har siden fortsatt kampen på andre måter. Nå styrer de sine landsbyer selv, og det etter direktedemokratiske prinsipper.

I tillegg til egne demokratiske myndigheter har Zapatistene bygd helsesentre og skoler der barna blir undervist på sitt eget språk og lærer om sin egen historie. For å bevare sin uavhengighet har Zapatistene valgt å ikke motta noen statlig støtte. Et internasjonalt solidaritetsnettverk støtter Zapatistene ved blant annet å selge kaffien Zapatistene dyrker. Zapatistene er heller ikke interessert i å overta makten i Mexico. De kjemper for arbeid, land, bolig, mat, helse, utdannelse, uavhengighet, frihet, demokrati, rettferdighet og fred. Slik sto det i deres første offentlige uttale, som begynte med to ord som snart skulle bli en internasjonal slogan: Ya basta – nok er nok.

I dette seminaret skal vi diskutere hva aktivister i Norge kan lære av Zapatistene i dag. Røy Krøvel og tidligere brigadister fra Latin-amerikagruppene som har jobbet med Zapatistene vil fortelle om sine erfaringer og tanker, og vil bli med i denne diskusjonen som alle er velkomne til å ta del i.Arrangør: Motmakt, Latin-Amerikagruppene

Speakers
avatar for Roy Krøvel

Roy Krøvel

Medlem av Latin-Amerikagruppene, aktivist, professor i journalistikk og professor II i Latinamerikanske områdestudier.


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)