Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 12:30 - 14:00
Hvem betaler prisen for våre klimautslipp?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Endringer i temperatur og nedbørsmønster, mer ekstremvær og økt havnivå skaper allerede store utfordringer i mange land og det vil bli langt verre i løpet av vårt århundre. Dette er problemer skapt av klimautslipp vestlige land har bygd sin utvikling på.

På tross av historisk marginale klimagassutslipp er det utviklingslandene som må ta brorparten av konsekvensene for disse endringene. Millioner av mennesker er allerede drevet på flukt eller inn i dypere fattigdom. De fattigste landene har ikke økonomi til verken å hjelpe ofrene for naturkatastrofer og sult eller å minimere konsekvensene av de økende endringene som kommer.

Hva kan vestlige land gjøre for å minske skadene av våre egne utslipp?
Hva er vestlige lands ansvar og hvilke muligheter har lav og mellom-inntektsland selv til å bygge robuste samfunn som kan forebygge og møte klimaendringene?


Miljøpartiet de Grønne inviterer til samtale og refleksjon med ulike perspektiver på klimarettferdighet ved blandt annet miljøpolitiker Frank Habineza fra Rwanda.Arrangør: Oslo MDG

Speakers
NM

Nina M. Birkeland

Seniorrådgiver, Flyktninghjelpen
avatar for Frank Habineza

Frank Habineza

Leder, African Green Federation, Democratic Green Party of Rwanda.
Leder av African Green Federation og grunnlegger av og leder for Democratic Green Party of Rwanda.
avatar for Rasmus Hansson

Rasmus Hansson

Stortingsrepresentant, Miljøpartiet de Grønne
avatar for Hilde Opoku

Hilde Opoku

Miljøpartiet De Grønne
avatar for Shabana Rehman

Shabana Rehman

Performancekunster, standup-komiker, dramatiker og spaltist.


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Norge i verden

Attendees (0)