Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Sunday, November 2 • 10:00 - 11:30
Mennesket i paradigmeskiftet

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Innlegg
fra fire innledere på 10 til 15 min hver. Innlederene representerer kun seg selv og eventuelt sin
organisasjon. Etter innleggene er det paneldebatt og spørsmål fra salen.
Vi befinner oss i en tid hvor de gamle løsningene på samfunnsproblemene ikke virker eller er relevante lenger. Vi trenger en ny verdensanskuelse, et nytt paradigme som kan hjelpe oss med transformasjonen. Med dette møtet ønsker vi å fri oss fra de etablerte relasjonene og tankemønstrene, og slik stille nye spørsmål og foreslå løsninger: hvordan kommuniserer vi, hva er mennesket, som kulturelt vesen, i forhold til penger/makt og den materielle virkeligheten .

Anne Marie Kvernevik: Et herskende paradigme er at religion(/ religiøs praksis) har hatt enerett på alt som er åndelig. En vil presentere et mer utvidet syn på åndelighet: enhver handling kan være åndelig dersom handlingen har som mål å for å forbedre de menneskelige vilkår. Hvordan kan vi utvilkle enhet, brorskap, fred og frihet for alle mennesker og leve i harmoni med natur- og dyrerike? Dersom vi ønsker kan vi få veiledning av store sjeler, visdommens Mestre, for å gjennomføre forandringene til frihet og rettferdighet for alle

Elsa-Britt Enger: Kan empatisk kommunikasjon være veien fra konflikt og krig til fredlige løsninger? Kan vi endre våre tankesett i forståelse av at vi alle handler for å få våre behov møtt, og at alle mennesker uansett har universelle behov og følelser?

Anja Askeland: Med borgerlønn kan mennesket få reell frihet. Økonomien er drivkraften i den fysiske verden og en borgerlønnreform skiller inntekt og arbeide. Kan borgerlønn føre til en demokratisering av økonomien?

Sjur Papazian: Fra Ararat, i det armenske høylandet, spredde sivilisasjonen seg. I takt med utviklingen har vi endret vår måte å forholde oss til hverandre og naturen på. I dag møter vi oss selv i døra. Hvor går vi videre?Arrangør: Bestemødrene for fred, Borgerlønn BIEN Norge, Occupy Oslo

Speakers
avatar for Anja Askeland

Anja Askeland

Styremedlem, Borgerlønn BIEN Norge
avatar for Elsa-Britt Enger

Elsa-Britt Enger

Bestemor
Samfunnsengasjert bestemor som holder kurs i ikke-voldskommunikasjon
avatar for Sjur Papazian

Sjur Papazian

Aktivist
Aktivist og blogger, engasjert i mange organisasjoner


Sunday November 2, 2014 10:00 - 11:30 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)