Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 18:30 - 20:00
Norsk våpeneksport til diktatorer

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Norge selger krigsmateriell til autoritære regimer. Samtidig som Norge feirer 200 år med grunnlov og folkestyre, fratar vi andre mennesker muligheten til å skape sitt eget demokrati. Når Norge selger krigsmateriell til diktaturer, hindrer vi politisk, sosial og økonomisk utvikling i disse landene. Dette skjer uten at våre folkevalgte tar ansvar og sier stans!

Norske myndigheter hevder at Norge har et strengt regelverk for salg av våpen. Norge og de norske politikerne er enige i at våpenhandel har mange problemer. Derfor er det regler for hvor bedrifter får lov til å selge våpen. Norge får ikke lov å selge våpen til områder i krig, hvor krig truer, til stater som ikke er demokratiske nok eller til stater som grunnleggende menneskerettigheter.

Changemaker og Fredslaget mener det er liten grunn til å skryte av et regelverk som ikke følges. Derfor ønsker vi å fremme debatten og sette norsk våpeneksport på dagsorden. Kortfilmen 200 av Dag Bergset Ulvedal viser paradokset i den dobbelte 200-årsfeiringen for norsk grunnlov og norsk våpenindustri. Etter filmen innleder og samtaler generalsekretær i Amnesty International Norge; John Peder Egenæs, Changemakers leder; Hanne Sofie Lindahl og Fredslagets leder; Alexander Harang om hvordan vi som sivilt samfunn kan få norske politikere til å følge egne retningslinjer. Og om hvordan vi kan bryte stillheten rundt eksport til autoritære regimer og skape debatt på stortinget.
Arrangør: Fredslaget, Changemaker

Speakers
GK

Gerald Kador Folkvord

Gerald Kador Folkvord er politisk rådgiver i Amnesty International blant annet med ansvar for temaområdene tortur, menneskerettigheter og sikkerhet.
avatar for Alexander Harang

Alexander Harang

Leder, Norges Fredslag
Harang har bakgrunn som fredsforsker. Han er landets eneste rapportforfatter om dronekrigen, hvor han har avslørt at Norge også har betydelige bidrag til dronekrigen gjennom vår en militære droneindustri.


Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)