Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 14:30 - 16:00
Det store gjeldsbildet

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Innstrammingspolitikken i de kriserammede EU-landene har vært prøvd før. Gjeldsbevegelsen i Sør oppstod som en protest mot det IMF den gangen kalte strukturtilpasningstiltak. Kravene fra IMF og Verdensbanken førte til mer fattigdom og manglende økonomisk vekst i utviklingsland. Likevel fortsetter IMF å presse på med mer av det samme, nå også i Europa, med samme resultat.

Gjeldsbevegelsen i Sør har vunnet mange seire, men har fortsatt en lang vei å gå. Hva kan gjeldsbevegelsen i Nord lære av Sør? Hvordan ser pengestrømmene ut? Hvordan kan vi skape et rettferdig system for å håndtere statsgjeld og gjeldskriser?Arrangør: Attac Norge, SLUG

Speakers
avatar for Gina Ekholt

Gina Ekholt

Daglig leder, Slett U-landsgjelda (SLUG)
avatar for Beverly Keene

Beverly Keene

Coordinator of Dialogue 2000 - Jubilee South Argentina
Aktiv i Jubilee South-bevegelsen, et Sør-Sør-nettverk av organisasjoner i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Keene har jobbet i skjæringsfeltet gjeld, handel og kritikk mot den nyliberale utviklingen i Latin-Amerika.
avatar for Petter Slaatrem Titland

Petter Slaatrem Titland

Leder, Attac Norge


Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Europa brenner

Attendees (0)