Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 14:30 - 16:00
Radikale medier – et alternativ til konsernmediene?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Mediene er ment å være den 4. statsmakt, en garanist for at demokratiet kan fungere.
Media skal gi folk en følelse og forståelse av verden rundt, basert på vår beste og sanneste viten om verden rundt oss.
Media skal være samfunnets nervesystem og varsle om farer og problemer.
Media skal være et kontrollorgan mot uheldige utviklinger, korrupsjon og overgrep.
Media skal bidra til en opplyst debatt om valgene vi som samfunn tar.

Men i minskende grad føler folk at mediene fyller disse oppgavene. I stedet opererer de innenfor snevre politiske, økonomiske og ideologiske rammer som ikke tillater noen dyptgående kritikk av markedsliberalisme, terrorkrig eller klasseulikhet. Viktig og allmennyttig informasjon om usikre arbeidsforhold, pensjoner, likelønn, yrkesskader, mobbing fra sjefer, diskriminering og rasisme eller hva lokalbefolkninger og krigsofre føler om Vestens redningsaksjoner, blir ignorert.
Hvorfor skjer dette?

Tiden vi lever i er svært omskiftelig. Folk trenger analyser og forklaringer, ærlige rapporter og fortellinger fra den nakne virkeligheten, forslag til løsninger og mulige veier videre.
Hvordan kan radikale og sosiale medier bidra til å fylle tomrommet som tabloider og dominerende medier etterlater. Hvordan kan alternative mediekanaler supplere og informere den folks engasjement for en mer rettferdig verden?

Arrangør: Radikal Portal, Researchkollektivet Info

Moderators
avatar for Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg

Toppkandidat til kommunevalget i Oslo i 2015, Miljøpartiet De Grønne Oslo
Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat til kommunevalget i Oslo i 2015

Speakers
avatar for Bhaskar Sunkara

Bhaskar Sunkara

Redaktør, Jacobin Magazin
Redaktør, Jacobin magazine
avatar for Vegard Velle

Vegard Velle

fagforeningsjournalist og redaktør, Radikal Portal


Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)