Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Saturday, November 1 • 14:30 - 16:00
AVLYST: Oljefondet: Vår rikdom må ikke bli andres nød!

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Regjeringen: «Vi vil bygge vår politikk på at alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor.»

Norske myndigheter har i en årrekke vært en sentral pådriver i FN for økt ansvarliggjøring av næringslivet, noe som har bidratt til at FN i dag har et sekretariat som skal bistå næringslivsaktører med å opptre aktsomt i henhold til FN-vedtatte prinsipielle retningslinjer. Men hva med de som ikke ønsker å opptre aktsomt?

FIAN Norge og ForUM rapporterte i 2013 til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter våre bekymringer for at norske myndigheter bidrar til menneskerettighetsbrudd i Sør. Rapportene dokumenterte at Goldcorp Inc og Posco ødelegger livsgrunnlaget for urfolk i Guatemala og India. I 2012 viste Changemakers rapport hvordan Finansdepartementet drenerte behandlingen av Etikkrådets tilrådning om utestenging av PetroChina og Monsanto. Alle selskapene er i Oljefondets portefølje.

Norges ekstraterritorielle MR-plikter ble et viktig tema under FN-komitéens eksaminering av norske myndigheter i fjor. Komitéen anbefaler Norges Bank Investment Management, oljefondets forvalter, å foreta menneskerettslige konsekvensanalyser forut for investeringer i selskaper som opererer i tredjeland. Norge svarer FN i årets Stortingsmelding 19: «Imidlertid er det departementets vurdering at det ikke foreligger holdepunkter for å kunne konstatere at ØSK-konvensjonen pålegger statene et ekstraterritorielt ansvar for å overholde rettighetsbestemmelsene.»
Arrangør: FIAN Norge, Changemaker

Speakers

Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
AVLYST/CANCELED Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)