Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Saturday, November 1 • 14:30 - 16:00
Handel og investeringer på 1-2-3

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Handels- og investeringspolitikk har stor betydning for folks hverdag. Likevel er det et tema få kjenner godt til. Det kan virke komplisert, og fullt av forvirrende forkortelser som WTO, EFTA, TTIP, TISA, TPP og BITs. Det er viktig at flere får kunnskap om handelspolitikk og Handelskampanjen arrangerer dermed dette krasjkurset i handelspolitikk før Stormøte, «Frihandel – frihet for hvem?». Handelspolitikk er for viktig til å bli overlatt til politikere og snevre næringslivsinteresser. Økt kunnskap er nødvendig for en bredere folkelig deltakelse i debatten om handel.

Helene Bank gir en lett forståelig og grundig introduksjon til handelspolitikk. Kurset skal gi deg en oversikt over nåværende handelsavtaler, og hvilke nye handelsavtaler det blir forhandlet om. Kurset skal forklare hva BITs er, og hvorfor store deler av sivilsamfunnet jobber mot det. Kurset gir deg en oversikt over Norges rolle og norske interesser i handelspolitikken. Helene Bank skal svare på spørsmål som: Hvem tjener på nåværende handelspolitikk? Har fattige land mulighet til å utvikle seg under nåværende handelsregime? Hvordan kan handelspolitikk bli mer rettferdig? Kurset vil gjøre deg klokere, og bedre i stand til å holde politikerne ansvarlig for den politikken som blir ført.
Arrangør: Handelskampanjen

Speakers
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver, For Velferdsstaten


Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Norge i verden

Attendees (0)