Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 10:00 - 11:30
Hva er rasisme, hva er fascisme?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Fascistiske grupper og partier har reetablert seg i Europa de siste ti årene. Gyllent Daggry i Hellas og Jobbik i Ungarn er to ytterpunkter med relativt stor suksess.

Det samme gjelder franske Front National og Sverigedemokraterna, som synes å være vanskeligere å plassere. Det rår ingen tvil om at partiene har tatt utgangspunkt i rasistiske tradisjoner og fremmer både en rasistisk politikk og agiterer med en rasistisk retorikk. Men er også disse fascistiske?

Vi ser at deler av den tradisjonelle antirasismen har beveget seg vekk fra rasismen som kjernefokus og mer i retning av politisk ekstremisme. Den nye antiekstremismen har redusert rasismen til et mer eller mindre tilfeldig aspekt ved fascismen. Med utgangspunkt i argumenter om demokratiets
ytringsfrihet hevdes det at en viss mengde rasisme i det offentlige ordskiftet må tolereres. Enkelte teorier, som den såkalte «trykkokerteorien» argumenterer til og med for at en viss dose med rasisme er sunt for demokratiet og ytringsfriheten. Med utgangspunkt i lignende tilnærminger åpnes det opp for samarbeid med høyrepopulistiske partier som har benyttet seg av rasistisk retorikk og politikk.

Hvilket fokus bør vi antirasister ha på den «nye» fascismen? En kompromissløs antirasisme som vektlegger rasismeproblematikk eller en «inkluderende» antiekstremisme som argumenterer for rasismen som et nødvendig onde i den åpne debatten? Hvordan ser rasismen og fascismen ut i vår tid?Arrangør: Radikal Portal, Ungdom mot rasisme, Antirasistisk Senter, Researchkollektivet Info

Speakers
avatar for Sindre Bangstad

Sindre Bangstad

Sosialantropolog
Sosialantropolog og forsker tilknyttet Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Har blant annet forsket og skrevet om rasisme, islamofobi og religionskritikk.
ME

Magnus Eriksson

Idehistoriker
idehistoriker med nyfascistiske grupper i Norden som interessefelt og skribent på Radikal Portal.
avatar for Ervin Kohn

Ervin Kohn

Fungerende nestleder, Antirasistisk senter
Fungerende nestleder i Antirasistisk Senter og leder i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)