Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Friday, October 31 • 16:30 - 18:00
Stormøte: Frihet til å leve - mer tid til frihet

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Regjeringen er svært bekymret for den framtidige produktiviteten til Norge. Det er nedsatt er produktivitetsutvalg, og en rekke samfunnstopper hevder at vi framtida må jobbe mer og ikke mindre.
Ifølge Perspektivmeldingen vil blant annet produktivitetsveksten gjøre nordmenn dobbelt så rike de neste 50 årene. Forbruket vil øke, og med det forurensingen og klimautslippene. Alternativet til lønnsøkning vil i de fleste tilfeller vært økt utbytte til eierne.

Samtidig er norsk arbeidsliv sammensatt, store yrkesgrupper sliter med belastningsskader som gjør det umulig å jobbe i full stilling et helt arbeidsliv. En slik «privatisert» arbeidstidsreduksjon er altså på gang, men den er skjevt fordelt. Kvinner betaler brorparten: 41 prosent av kvinnene jobber deltid, mot 13 prosent blant menn. Også i dag er dermed kvinner økonomisk avhengig av mannen sin.

Alternativet til deltidsarbeid er at vi løser utfordringene i fellesskap. Fagbevegelsen kunne prioritert kravet om å ta ut produktivitetsveksten i form av mer fritid, heller enn økt lønn. Det har vi allerede god tradisjon for. I 2000 ble det forhandlet frem en femte ferieuke for alle med tariffavtale. I 2012 gikk industriarbeiderne til streik for to ukers lønnet fødselspermisjon for far.

Er en arbeidstidsreduksjon den neste store frihetsreformen?

Forskjellen på arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene er at fagbevegelsen kjemper for det samfunnet man tror vil være det beste, kall det gjerne utopier - men ser man på velferdsordningene vi har i Norge i dag - startet alle som utopier som på grunn av politisk organisering og mobilisering ble virkelighet.

Norge er produktivt som aldri før: vi produserer større verdier per time enn noen sinne!
Nordmenn er også rikere enn noen noensinne har vært før oss. Melk, honning og gyldne sfinxer er forbigått for lengst, samtidig ventes det at produktivitetsveksten vil gjøre oss dobbelt så rike de 50 kommende årene.

Til tross for at vi er en nasjon som lever i rikdom og overflod, og har lyse fremtidsutsikter som få, bekymrer myndighetene seg for fremtiden: de hevder nordmenn må jobbe mer. Jobbe mer for å oppfylle prognosene om doblet rikdom om 50 år.

Spør man nordmenn flest, kommer likevel et annerledes bilde frem. Folk ønsker seg mer tid, til familie, venner, hobbyer og reiser, til å gjøre alt det de føler tiden ikke strekker til til idag! Er det mulig?

På stormøte om sekstimersdagen ønsker vi å undersøke om det er mulig for nordmenn å jobbe to timer mindre hver dag. 

Arrangør: Norges Sosiale Forum

Speakers
avatar for Ali Esbati

Ali Esbati

Politiker, Vänsterpartiet, Sverige
avatar for Arild Hermstad

Arild Hermstad

Leder, Fremtiden i våre hender
avatar for Erling Holmøy

Erling Holmøy

Forskningsleder, SSB
avatar for Gerd Liv Valla

Gerd Liv Valla

Politiker, forfatter, tidligere LO leder
avatar for Ingrid Wergeland

Ingrid Wergeland

Utreder, Manifest senter for samfunnsanalyse

Artists
NF

Nils-Erik Flatø

Stand up-komiker


Friday October 31, 2014 16:30 - 18:00 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

Attendees (0)