Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Back To Schedule
Thursday, October 30 • 18:00 - 20:00
Åpningsmøte: Frihet

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

- Vi godtar ikke at de som sa nei til demokrati på arbeidsplassene, kidnapper frihetsbegrepet. Vi godtar ikke at de som vil øke forskjellene mellom folk skal få gjøre det i frihetens navn.
LO-leder Gerd Kristiansen (LO leder)

På årets konferanse ønsker vi å ta diskusjonen om hva som gir frihet og hva begrenser den. Fellesskapsløsningene i velferdsstaten har blitt framstilt som ufrihet og tvang, men for vanlige folk har de bidratt til frigjøring fra avhengighet til de som har mer. Arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen og andre sosiale bevegelser har bidratt til å skape frihet og trygghet gjennom velferdsstaten og fellesløsninger.

I dag er en av de største truslene mot demokratiets at det internasjonalt legges opp til at næringslivet legger de politiske rammevilkårene. Store beslutninger i vår økonomi forhandles og implementeres i all hemmelighet uten noen offentlig debatt. Vi blir fortalt at handelssystemene gir oss valgfrihet, men vi spør oss valgfrihet til hvem?

Gerd Kristiansen ble forhindret i å delta på konferansen, leder av Fagforbundet Norge Mette Nord stiller i stedet. 

Frihet i flokk
Innleder: Per Fugelli - sosialmedisiner

Ulikhet, klasse og Frihet
Innleder: Åsa Linderborg (Forfatter/journalist kulturredaktør i Aftonbladet)

Kampen mot å stå med lua i handa, Fagbevegelsens frihetskamp
Innleder: Mette Nord - leder i Fagforbundet Norge


Arrangør: Norges Sosiale Forum

Moderators
avatar for Cathrine Sandnes

Cathrine Sandnes

Leder i Manifest

Speakers
avatar for Per Fugelli

Per Fugelli

Sosialmedisiner
avatar for Åsa Linderborg

Åsa Linderborg

Svensk historiker, forfatter, kulturskribent og kulturredaktør., Aftonbladet
avatar for Mette Nord

Mette Nord

Leder Fagforbundet Norge
avatar for Kari Helene Partapuoli

Kari Helene Partapuoli

Leder av Utviklingsfondet
avatar for Nina Skranefjell

Nina Skranefjell

Leder, Norges Sosiale Forum
Styreleder i Norges Sosiale Forum (NSF) som arrangerer Globaliseringskonferansen 2014.
avatar for Petter Slaatrem Titland

Petter Slaatrem Titland

Leder, Attac Norge

Artists


Thursday October 30, 2014 18:00 - 20:00 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Stormøte

Attendees (0)