Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.
Wednesday, October 29
 

21:00 CET

Documentary: The 99% Occupy Wall Street Collaborative Film, USA (2013)
Aaron Aites, Audrey Ewell, Nina Krstic, Lucian Read

Høsten 2011, tilsynelatende over natten, var hele verdens øyne rettet mot en amerikansk protestbevegelse som fikk navnet Occupy Wall Street. Bevegelsen var tydelig inspirert av den arabiske våren og ga ressonans til lignende bevegelser over hele verden. 2011 var året da TIME utnevnte the protester til årets person.

Dette er den overveldende historien om fødselen av en protestbevegelse. Filmen følger en uensartet gruppe aktivister som samles i Zucotti Park på nedre Manhattan for å utforske og skape et samfunn basert på ikke-hierarkiske beslutningsstrukturer. Felles for alle er at de mener at makt og rikdom er så konsentrert på så få hender at det utgjør en fare for samfunnet. I mangel av en en felles politisk og økonomisk analyse, har fordelingen mellom de 99% fattigste og den 1% rikeste delen av befolkningen blitt et globalt uttrykk for hva kampen handler om.

I løpet av kort tid følger byer fra Minneapolis til Mississippi til Oakland snart etter, protestene sprer seg over hele USA. Overalt hvor bevgelsen oppstår er bakteppet 99% vs 1% samfunnet, mens fokuset er på lokale saker som speiler denne fordelingen av makt og rikdom. Overalt blir bevegelsen møtt av konfrontasjoner, borvisninger og massearrestasjoner. Hvordan håndterer man dette? Hva blir det neste? 

Filmen er skapt etter modell av bevegelsen selv. Det er et unikt samarbeide med 99 filmskapere somrapporterer fra hver sine steder i hele USA. Tilsammen blir det en sammensatt og variert fortelling om en sosial bevegelse som rystet USA. Vi får alt fra personlige historier til gjennonmgående analyser av det store bildet. Støttespillere, deltakere og kritikere belyser hvorfor og hvordan denne bevegelsen tok av med en slik eksplosiv kraft, og hva det betyr for framtiden. 

I en tid preget av håpløshet og resignasjon, er denne filmen en påminnelse om at en annen verden fortsatt er mulig.

Arrangør: Norges Sosiale Forum
Arrangør: Norges Sosiale Forum


Wednesday October 29, 2014 21:00 - 22:00 CET
Cinemateket Cinemateket, Dronningens gate 16
 
Thursday, October 30
 

18:00 CET

Åpningsmøte: Frihet
- Vi godtar ikke at de som sa nei til demokrati på arbeidsplassene, kidnapper frihetsbegrepet. Vi godtar ikke at de som vil øke forskjellene mellom folk skal få gjøre det i frihetens navn.
LO-leder Gerd Kristiansen (LO leder)

På årets konferanse ønsker vi å ta diskusjonen om hva som gir frihet og hva begrenser den. Fellesskapsløsningene i velferdsstaten har blitt framstilt som ufrihet og tvang, men for vanlige folk har de bidratt til frigjøring fra avhengighet til de som har mer. Arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen og andre sosiale bevegelser har bidratt til å skape frihet og trygghet gjennom velferdsstaten og fellesløsninger.

I dag er en av de største truslene mot demokratiets at det internasjonalt legges opp til at næringslivet legger de politiske rammevilkårene. Store beslutninger i vår økonomi forhandles og implementeres i all hemmelighet uten noen offentlig debatt. Vi blir fortalt at handelssystemene gir oss valgfrihet, men vi spør oss valgfrihet til hvem?

Gerd Kristiansen ble forhindret i å delta på konferansen, leder av Fagforbundet Norge Mette Nord stiller i stedet. 

Frihet i flokk
Innleder: Per Fugelli - sosialmedisiner

Ulikhet, klasse og Frihet
Innleder: Åsa Linderborg (Forfatter/journalist kulturredaktør i Aftonbladet)

Kampen mot å stå med lua i handa, Fagbevegelsens frihetskamp
Innleder: Mette Nord - leder i Fagforbundet Norge


Arrangør: Norges Sosiale Forum

Moderators
avatar for Cathrine Sandnes

Cathrine Sandnes

Leder i Manifest

Speakers
avatar for Per Fugelli

Per Fugelli

Sosialmedisiner
avatar for Åsa Linderborg

Åsa Linderborg

Svensk historiker, forfatter, kulturskribent og kulturredaktør., Aftonbladet
avatar for Mette Nord

Mette Nord

Leder Fagforbundet Norge
avatar for Kari Helene Partapuoli

Kari Helene Partapuoli

Leder av Utviklingsfondet
avatar for Nina Skranefjell

Nina Skranefjell

Leder, Norges Sosiale Forum
Styreleder i Norges Sosiale Forum (NSF) som arrangerer Globaliseringskonferansen 2014.
avatar for Petter Slaatrem Titland

Petter Slaatrem Titland

Leder, Attac Norge

Artists


Thursday October 30, 2014 18:00 - 20:00 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Stormøte

21:00 CET

Frie Folk (Torggata Bar)
Forfatter Åsa Linderborg kommer! Jenny Jordahl skal snakke om tegneserien Sommerkroppen 2.0 og frihet fra kommentarfeltet. Det blir kortfilmvisning av “En homo i Marrakech” og intervju med filmskaperne. Kvelden fortsetter med fest og DJ. Aldersgrense er 23 år, og det er gratis inngang.
Arrangør: Norges Sosiale Forum

Speakers
avatar for Åsa Linderborg

Åsa Linderborg

Svensk historiker, forfatter, kulturskribent og kulturredaktør., AftonbladetThursday October 30, 2014 21:00 - Friday October 31, 2014 00:01 CET
Torggata BAR Torggata BAR, Torggata 16, Oslo
 
Friday, October 31
 

08:30 CET

Boklansering: Prekariatet av Guy Standing
Guy Standings bok Prekariatet lanseres på norsk den 31. oktober. I den forbindelse inviterer Res Publica til boklansering. Guy Standing kommer for å presentere boka og Åsa Linderborg holder innledning.

Velkommen!Arrangør: Res Publica

Speakers
avatar for Åsa Linderborg

Åsa Linderborg

Svensk historiker, forfatter, kulturskribent og kulturredaktør., Aftonbladet
avatar for Guy Standing

Guy Standing

Professor og forfatter


Friday October 31, 2014 08:30 - 09:30 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Kultur og annet

10:00 CET

Frihet på russisk
I Russland innskrenkes ytrings- og organisasjonsfriheten uten at vi hører så mye om det. Vi i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt vil vise frem flere sider av det sivile samfunnet som trues - med innleder, dokumentarfilm, musikk og bannekurs på russisk.

Innleder Zhanna Petrukovich er jurist og forskningsassistent ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun kommer for å snakke om de nye lovene som påvirker ytrings- og organisasjonsfriheten i Russland. Foredraget vil være på engelsk.

Dokumentarfilmen Atomkraft i nabobygda: Kola atomkraftverk
Av Knut Arne K. Oseid.
20 mil fra norske grensa står et russisk atomkraftverk som snart er like gammel som morra di. Siden 1973 og 1974 har de eldste reaktorene forsynt regionen med energi. Opprinnelig er reaktorene designet for å ha en levetid på 30 år. Nå er de 10 og 11 år på overtid. Vi dro til Murmansk for å prøve å få se atomkraftverket som vi har jobbet så lenge mot fra innsiden. Kom og se vår helt ferske dokumentarfilm om turen!

Kirill Kotov er en russer bosatt i Norge som arbeider innenfor både med teater og musikk.
Hans spesialitet er balalaika som han fordypet seg i gjennom kurs fra konservatoriet i St. Petersburg og spilt i norske orkestre. Han har også sunget med kozakkkoret i St. Petersburg og i hovedstaden. Nå driver han kulturforeninegen kozakklubben som arrangerer konserter med folkemusikk. Kirill Kotov kommer for å spille russiske viser for oss og lære oss de fire banneordene som det nå er forbudt å si på en scene i Russland!

Arrangør: Natur og Ungdom

Speakers
ZP

Zhanna Petrukovich

jurist og forskningsassistent ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Europa brenner

10:00 CET

Hva er rasisme, hva er fascisme?
Fascistiske grupper og partier har reetablert seg i Europa de siste ti årene. Gyllent Daggry i Hellas og Jobbik i Ungarn er to ytterpunkter med relativt stor suksess.

Det samme gjelder franske Front National og Sverigedemokraterna, som synes å være vanskeligere å plassere. Det rår ingen tvil om at partiene har tatt utgangspunkt i rasistiske tradisjoner og fremmer både en rasistisk politikk og agiterer med en rasistisk retorikk. Men er også disse fascistiske?

Vi ser at deler av den tradisjonelle antirasismen har beveget seg vekk fra rasismen som kjernefokus og mer i retning av politisk ekstremisme. Den nye antiekstremismen har redusert rasismen til et mer eller mindre tilfeldig aspekt ved fascismen. Med utgangspunkt i argumenter om demokratiets
ytringsfrihet hevdes det at en viss mengde rasisme i det offentlige ordskiftet må tolereres. Enkelte teorier, som den såkalte «trykkokerteorien» argumenterer til og med for at en viss dose med rasisme er sunt for demokratiet og ytringsfriheten. Med utgangspunkt i lignende tilnærminger åpnes det opp for samarbeid med høyrepopulistiske partier som har benyttet seg av rasistisk retorikk og politikk.

Hvilket fokus bør vi antirasister ha på den «nye» fascismen? En kompromissløs antirasisme som vektlegger rasismeproblematikk eller en «inkluderende» antiekstremisme som argumenterer for rasismen som et nødvendig onde i den åpne debatten? Hvordan ser rasismen og fascismen ut i vår tid?Arrangør: Radikal Portal, Ungdom mot rasisme, Antirasistisk Senter, Researchkollektivet Info

Speakers
avatar for Sindre Bangstad

Sindre Bangstad

Sosialantropolog
Sosialantropolog og forsker tilknyttet Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Har blant annet forsket og skrevet om rasisme, islamofobi og religionskritikk.
ME

Magnus Eriksson

Idehistoriker
idehistoriker med nyfascistiske grupper i Norden som interessefelt og skribent på Radikal Portal.
avatar for Ervin Kohn

Ervin Kohn

Fungerende nestleder, Antirasistisk senter
Fungerende nestleder i Antirasistisk Senter og leder i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Ikke gjør som jerndama sier!
Innstrammingspolitikken tvinger sør-europeere til å reise fra hjemlandet sitt. Unge folk ser etter andre steder der de kan leve verdige liv. Men får de det i Norge?

Nyankomne er lettere å lure inn i en arbeidshverdag ukjent for de fleste nordmenn. Eksempler viser at utenlandske arbeidere ender opp med dårligere vilkår og sosial sikkerhet. Uten organisering blir de utnyttet av arbeidsgivere i kaotiske forhold av underleverandører og vikarbyråer. Slik blir også norske arbeideres rettigheter og arbeidsforhold undergravd.

Samtidig vil politikere svekke arbeidsmiljøloven og gjøre det lettere med innleie av arbeidskraft. Dette vil forsterke den negative utviklingen, både for arbeidsflyktninger og norske arbeidstakere.

Krisa i Europa, eller snarere innstrammingspolitikken, er godt nytt for mange arbeidsgivere med desperate arbeidsledige som vil jobbe for luselønn, og hvor arbeidsrettigheter kommer i andre rekke. Ideene bak denne politikken er den samme i Europa som i Norge, uten at det kommer til å gi økonomisk vekst eller flere arbeidsplasser noen av stedene.

Hva skal vi kreve i Nord-Europa for å ta del i kampen i de kriserammede landene?

Hvordan skal vi forsvare den norske modellen, sammen med de nyankomne arbeiderne fra Sør-Europa?

Hvordan arbeider de sosiale bevegelsene i Sør-Europa for et anstendig arbeidsliv og en verdig framtid?
Arrangør: LO i Oslo, Attac, Nei til EU

Speakers
avatar for Joachim Espe

Joachim Espe

Fellesforbundet avd. 605, Rørleggernes fagforening i Oslo
avatar for Helle Hagenau

Helle Hagenau

Leder, Internasjonalt Utvalt i Nei til EU
RE

Ramón Espinar Merino

Ungdom Uten Framtid
avatar for Gunter Quaisser

Gunter Quaisser

Politisk rådgiver, Det Tyske Utdanningsforbundet GEW
avatar for Petter Slaatrem Titland

Petter Slaatrem Titland

Leder, Attac Norge


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Hvem er redd for freden?
Bestemødre for fred og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet inviterer til møte om utfordringene ved å være en «fredsnasjon» som tjener mye penger på krig. Dessuten er det en pågående debatt om behovet for en omlegging til grønn bærekraftig industri. Vårt totale forbruk må reduseres blir det sagt, men burde vi ikke da også se på våpen- og krigsindustrien?  Denne industrien har vært skjermet fra en miljødiskusjon og «forsvarsevnen» har blitt brukt som unnskyldning i alt for mange år. Våpen- og krigsindustrien må også kunne vurderes fra et miljø-, ressursbruk og fremtidsperspektiv.

Margrethe Tingstad – leder av IKFF: “ Militarisme og bærekraft”

Jørgen Johansen – forsker: “ Krigens profittør – uklok NATO politikk og veien framover”

Ragnhild Sohlberg, Ph.D., "Blir verden bedre eller dårligere?"

Om FREDEN en dag kommer til vår klode, kan norsk industri da legge om sin militærindustri til sivil industri og grønn teknologi? Og - er det nettopp en slik omlegging som må til for at vi skal oppnå fred?
Dette virker som et søkt spørsmål i en markedsorientert verden, men det må være mulig å stille spørsmålstegn ved de kreftene som rører seg. Det tar noen ganger veldig kort tid fra alt ser lovende ut, til alt er kaos. Det har historien vist gang på gang. Hvordan forbereder vi oss best på fremtiden?Det er spørsmål som både unge og gamle stiller seg. Og her er det penger og miljø å spare på å trappe ned militært forbruk. Bestemødre for fred og Internasjonal kvinnelig for fred og frihet har i mange år prøvd å få natur- og miljøforkjemperne til å innse hvilke enorme miljøbesparelser det ligger i en generell nedrustning, og år om annet vil vi lykkes med det. Da er det fordi en våken opinion, som krever bærekraftig ressursbruk og fornuftig bruk av fellesskapets midler, står opp og krever nettopp det!  

Våre innledere:

Kirsten Margrethe Kvam Tingstad er utdannet innen landbruk, økonomi og ledelse. Arbeider som EU-rådgiver i NINA, Norsk institutt for naturforskning.Landsleder for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, styremedlem i Norges fredsråd, fagrådsleder Nansen fredssenter, tidligere rådsleder for Norsk Fredssenter.

Jørgen Johansen er frilansjournalist og fredsforsker. Hans studier av ikkevold som metode har tatt han til over 100 land de siste 40 årene, han underviser i fredsstudier  ved www.studypeace.info. Han har skrevet 6 bøker, bidratt til dobbelt så mange og skrevet en mengde artikler. Han er ikkevoldstrener og spesielt interesert i internasjonal politikk og demokratiseringsprosesser

Ragnhild Sohlberg er sosialøkonom med doktorgrad fra USA hvor hun hadde forskningoppdrag for Pentagon i 8 år:  «Defense manpower policy analysis – NATO ground forces 1980» . Hun foreleser ved forsvarets høiskoler, var 11 år styremedlem v/Kongsberg Våpenfabrikk, har arbeidet for NEBB, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd.  Norsk Hydro, NHO og Professor II ved Handelshøyskolen BI. Hun er pt. nestleder i PRIOs styre og medlem av UD`s nedrustningsutvalg.


Arrangør: Bestemødre for fred, IKFF

Speakers
avatar for Jørgen Johansen

Jørgen Johansen

Jørgen Johansen er frilansjournalist og fredsforsker. Hans studier av ikkevold som metode har tatt han til over 100 land de siste 40 årene, han underviser i fredsstudier  ved www.studypeace.info. Han har skrevet 6 bøker og bidratt til dobbelt så mange... Read More →
avatar for Ragnhild Sohlberg

Ragnhild Sohlberg

Sosialøkonom med doktorgrad i «Defense manpower policy analysis – NATO ground forces 1980». Planleggingssjef for NEBB. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. Visepresident Norsk Hydro. Professor II ved Handelshøyskolen BI
avatar for Kirsten Margrethe Kvam Tingstad

Kirsten Margrethe Kvam Tingstad

Kirsten Margrethe Kvam Tingstad er utdannet innen landbruk, økonomi og ledelse. Arbeider som EU-rådgiver i NINA, Norsk institutt for naturforskning. Landsleder for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, styremedlem i Norges Fredsråd, fagrådsleder Nansen fredssenter tidligere... Read More →


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Status for kvinnebevegelsen i Norge
I Bejingplattformen fra 1995 ble det vedtatt at statene skal finansiere kvinnebevegelsen. I Norge strupes kvinnebevegelsen ytterligere, selv om den allerede har få ressurser. Organisasjonen AWID (Association for Womens Right in Development) har funnet ut at alle lider av det samme fenomenet internasjonalt: de tørkes ut og tvinges til å bevege seg mot nye og private markeder. Hva vil det innebære? Har staten Norge oppfyllt sine forpliktelser for kvinnekonvensjonen?

Medlemsorganisasjonene av Kvinnelobbyen i Norge redegjør for status, utfodrringer og behovene for organiseringen her hjemme. I panelet: Kvinnesaksforeningen, Krisesentersekretariatet, JURK, Kvinnefronten og Mirasenteret.

Arrangør: Norges kvinnelobby

Speakers
avatar for Margunn Bjørnholt

Margunn Bjørnholt

Leder, Norsk kvinnesaksforening
Sosiolog, mannsforsker og leder av Norsk Kvinnesaksforening. Har nylig redigert boken «Counting on Marilyn Waring: new advances in feminist economics».
LA

Lone Alice Johansen

informasjonsrådgiver, Krisesentersekretariatet
avatar for Frøydis Patursson

Frøydis Patursson

Fagrådgiver i Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
avatar for Fakhra Salimi

Fakhra Salimi

Daglig leder, Mira ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
avatar for Marta Trzcinska

Marta Trzcinska

Daglig leder, Juridisk rådgivning for kvinner JURK


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Møterom 3 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Er norsk landbruk basert på landran?
Norsk landbruk har gjort seg mer og mer avhengig av å importere dyrefôr til vår økende kjøttproduksjon. Med den sittende regjeringens politikk legges det opp til enda mer import. Vi får mer biff til en billig penge, men er det verdt det?

Det meste av det importerte fôret kommer fra Brasil. Der fører produksjonen til at jorda fortsetter å holdes i hendene på noen få rike landeiere, mens 1,5 millioner mennesker har organisert seg for å få jord i organisasjonen MST. I Norge spiser vi mer og mer kjøtt, mens matjorda vår bygges ned til fordel for IKEA og firefelts veier.

Er norsk landbruk basert på landran, og hvordan kan norsk jordbrukspolitikk bli solidarisk? Finnes det alternativer til importert kraftfôr?
Arrangør: Spire, Latinamerikagruppene

Speakers
JK

Jessica Kathle

Norsk Landbrukssamvirke
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig Leder, Latin-amerikagruppene i Norge LAG
M

MST

Representant fra De Jordløses Bevegelse, De Jordløses Bevegelse (MST)
Bevegelse som jobber for jordtilgang for å drive bærekraftig landbruk.
avatar for Espen Løkeland Stai

Espen Løkeland Stai

Journalist og forfatter


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Kontantutbetaling som bistand
BIEN Norge ønsker å sette fokus på norsk bistand. Bokaktuelle professor Guy Standing vil holde hovedinnlegget om pilotprosjekter for kontantutbetaling (direct cash transfer) i India og Afrika. Hilde Opoku fra MDG, Ståle Wig fra UiO og Eva Kløve fra Norad vil alle holde kortere innlegg om hva de tenker rundt temaet. I etterkant vil det åpnes for spørsmål fra salen. Ordstyrer vil være Andrew Kroglund fra Utviklingsfondet.Arrangør: BIEN Norge, Studie- og opplæringsforbundet

Moderators
Speakers
EK

Eva Kløve

Rådgiver, Norad
avatar for Hilde Opoku

Hilde Opoku

Miljøpartiet De Grønne
avatar for Guy Standing

Guy Standing

Professor og forfatter
avatar for Ståle Wig

Ståle Wig

Utdannet sosialantropolog. Han underviser i forskningsformidling ved Universietet i Oslo, og er tilknyttet Senter for Utvikling og Miljø (SUM)


Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Norge i klimaforhandlingene: Profet i oljehyre?
Forum for Utvikling og Miljø og Spire arrangerer debatt som retter søkelyset mot Norges dobbelrolle som pådriver og brobygger i FNs klimaforhandlinger, samtidig som klimatiltakene som gjøres hjemme er tynne.

Kan vi fortsette slik uten å bli avslørt, med store ord ved forhandlingsbordet, mye penger til klimafinansiering, men en pinglete politikk på hjemmebane?

Seminaret vil se kritisk på Norges rolle i klimaforhandlingene, og på hva det må bli enighet om på klimaforhandlingene i Lima i desember (COP20), for at det skal kunne vedtas en solid og rettferdig klimaavtale i Paris i desember neste år.

I panelet sitter:
Stortingsrepresentantene Rasmus Hansson (MDG) og 
Siri Meling (H),
Arild Hermstad fra Framtiden i våre hender og
Håkon Sælen fra CICERO Senter for klimaforskning .

Innleder: 
Bård Lahn, tidligere leder i Natur og Ungdom og forfatter av boken "Klimaspillet. En fortelling fra innsiden av FNs klimatoppmøter "
------------------------------------------------------------------------------
Norge har i en årrekke ønsket å spille en rolle som brobygger og pådriver i klimaforhandlingene. Rollen ble definert av de rødgrønne og videreføres av den nåværende regjeringen. En stor delegasjon fra Klima- og miljødepartementet og andre departementer er opptatt med å forberede og gjennomføre forhandlinger på heltid, og på de mange møtene gjennom året deltar en solid norsk delegasjon på høyt nivå. I Regjeringens strategi for klimaforhandlingene står det at Norge skal være en pådriver og konstruktiv partner i forhandlingene, med sikte på å være ledende i arbeidet med å styrke det internasjonale klimaregimet. Dyktige diplomater reiser verden rundt for å bygge broer og skape dialog mellom de forskjellige interessene i alle verdens land. 

Norge får stor respekt for dette arbeidet, og også solide bevilgninger til regnskogsbevaring og utbygging av ren energi i utviklingsland gir solid kred internasjonalt. Noen ganger møter imidlertid Norge, som en stor oljeeksportør, seg selv i døra i klimaforhandlingene. 

På hjemmebane er det imidlertid ikke det samme trøkk for å få ned Norges egne utslipp. Månelandingen ble det ikke noe av, og utslippene fra petroleumsindustrien går opp. Og veitrafikken øker også hvert eneste år, mens jernbanen skriker etter opprustning. Mangelen på samstemthet i Norges politikk kommer bl.a. til syne i mangelen på eierstyring i forhold til Statoil, med tjæresand og Utsiraplaner som nylige eksempler, eller Statoils ferske planer for massiv utbygging av gassressurser i Tanzania. (Andre eksempler kan finnes)

Det er også ille at de rødgrønne som satt i 8 år, så vel som den nåværende regjering, er uinteressert i å trekke Oljefondet ut av investeringer i «fossile» bedrifter. 
Kan vi fortsette slik uten å bli avslørt, med store ord ved forhandlingsbordet, mye penger til klimafinansiering, men en pinglete politikk på hjemmebane?


Arrangør: Forum for utvikling og miljø, Spire

Speakers
avatar for Rasmus Hansson

Rasmus Hansson

Stortingsrepresentant, Miljøpartiet de Grønne
avatar for Arild Hermstad

Arild Hermstad

Leder, Fremtiden i våre hender
avatar for Bård Lahn

Bård Lahn

Forsker
avatar for Siri Meling

Siri Meling

Stortingsrepresentant for Høyre
avatar for Håkon Sælen

Håkon Sælen

Doktorgradsstipendiat ved CICERO Senter for klimaforskning. Forsker på mijøøkonomi, virkemidler i klimapolitikk, internasjonale avtaler, risiko og etikk i nytte-kostnadsanalyser.Friday October 31, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:30 CET

Sexkjøploven - Hvordan kan vi styrke den?
Evalueringen av sexkjøploven, som ble levert av Vista Analyse i august, konkluderer med at prostitusjonen i Norge er redusert siden 2008. Konklusjonene ligner svært mye på det som kom frem av den svenske evalueringen av loven i 2010. Evalueringen finner det helt klart at loven har hatt en etterspørseldempende effekt. Allikevel fremkommer det også av evalueringen at styrking av hjelpetiltakene og politiets ressurser er nødvendig for å håndheve loven på best mulig måte. Mange kjenner seg ikke igjen i den polariserte debatten. Hva tenker egentlig fagmiljøet selv om hvordan vi skal gå videre? Hvilke ressurser trenger vi for å styrke loven?Arrangør: Kvinnefronten

Speakers
avatar for Olav Lægdene

Olav Lægdene

Virksomhetsleder i Nadheim, Senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring.
avatar for Mildred Mikkelsen

Mildred Mikkelsen

Daglig leder, ROSA
Daglig leder av prosjektetet ROSA som er en del av krisesentersekretariatet og jobber for kvinner som er utsatt for menneskehandel.
avatar for Dorit Otzen

Dorit Otzen

Prosjektleder, Svanegruppen
Utdannet sosialarbeider og har siden 1972 jobbet med temaer som prostitusjon og trafficking. Siden 2005 har hun vært prosjektleder i Svanegruppen som er Danmarks første prostitusjonsprosjekt med individuell psykologisk behandling, familierådgivning og sosialrådgivning.
avatar for Steinar Strøm

Steinar Strøm

Professor
Samfunnsøkonom og professor i økonomi ved univeristetet i Torino. Strøm satt i utvalget som gjennomførte evalueringen av Sexkjøpsloven levert av Vista Analyse
RS

Rune Swahn

Politiførstebetjent ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Europa brenner

12:30 CET

Formelen for frihet
Har Norge ofret individenes frihet i strevet etter sosialdemokratisk likhet? Eller øker fellesløsningene innen arbeid og velferd friheten til folk flest? Marte Gerhardsen (Agenda), Magnus Marsdal (Manifest) og Lars Svendsen (Civita) diskuterer hvordan vi kan styrke en av de mest sentrale verdiene i et demokratisk samfunn: friheten.Arrangør: Manifest Analyse, Agenda

Speakers
avatar for Marte Gerhardsen

Marte Gerhardsen

Leder, Agenda
avatar for Magnus Marsdal

Magnus Marsdal

Leder, Manifest
avatar for Lars Fr. Svendsen

Lars Fr. Svendsen

Filosof, Civita


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:30 CET

Gruvedrift - framtidsnæring eller naturrasering?
Regjeringen ønsker store internasjonale gruveselskaper velkommen til landet. Distriktskommuner jubler over arbeidsplasser og penger i kommunekassa. Men hva er baksiden av medaljen? Hvilke naturødeleggelser sitter vi igjen med? I Norge, Sverige og Finland bygger det seg opp en sterk motstandsbevegelse mot de nye gruveplanene. I Sverige trekker tusenvis av mennesker ut i gatene for å protestere, og vi ser nyheter om demonstranter i lenker som blir båret vekk fra anleggsområder. Kan vi vente oss det samme her i Norge? Natur og ungdom har allerede rekruttert 300 personer som er villige til å begå sivil ulydighet for å hindre at Repparfjord i Finnmark blir omgjort til søppelplass for gruveindustrien. I kunstbygda Vevring ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane blir det servert fjordfiskerens festbord for å vise politikerne hvilke herligheter som er truet om gruvenæringen får dumpe avfallet sitt i fjorden. Lokalsamfunn splittes og debatten raser.

Trenger vi disse mineralene? Hvordan blir naturen og de naturbaserte næringene rammet? Og finnes det metoder for å utvinne mineralene uten store miljøødeleggelser?

Hør Mads Løkeland i Naturvernforbundets gruveutvalg og leder av Natur og ungdom, Arnstein Vestre, fortelle om problemene med gruveindustrien. Og møt lokale aktivister som har tatt veien fra Repparfjord, Førdefjorden og fra Sverige og Finland for å fortelle sin historie.
Arrangør: Naturvernforbundet, Natur og Ungdom

Speakers
AT

Anne-Line Thingnes Førsund

Vevring
Kommer fra kunstbygda Vevring ved Førdefjorden. Sammen med andre lokale aktivister kjemper hun for å vise frem de store verdiene som kan gå tapt dersom den vakre Førdefjorden blir omgjort til avfallsplass.
AH

Annie Henriksen

Jordmor
Jordmor, same og leder av Naturvernforbundets lokallag i Vest-Finnmark.
ML

Mads Løkeland

Naturvernforbundets gruveutvalg
avatar for Arnstein Vestre

Arnstein Vestre

Leder, Natur og Ungdom


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Møterom 3 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:30 CET

Hvem betaler prisen for våre klimautslipp?
Klimaendringene er vår tids største utfordring. Endringer i temperatur og nedbørsmønster, mer ekstremvær og økt havnivå skaper allerede store utfordringer i mange land og det vil bli langt verre i løpet av vårt århundre. Dette er problemer skapt av klimautslipp vestlige land har bygd sin utvikling på.

På tross av historisk marginale klimagassutslipp er det utviklingslandene som må ta brorparten av konsekvensene for disse endringene. Millioner av mennesker er allerede drevet på flukt eller inn i dypere fattigdom. De fattigste landene har ikke økonomi til verken å hjelpe ofrene for naturkatastrofer og sult eller å minimere konsekvensene av de økende endringene som kommer.

Hva kan vestlige land gjøre for å minske skadene av våre egne utslipp?
Hva er vestlige lands ansvar og hvilke muligheter har lav og mellom-inntektsland selv til å bygge robuste samfunn som kan forebygge og møte klimaendringene?


Miljøpartiet de Grønne inviterer til samtale og refleksjon med ulike perspektiver på klimarettferdighet ved blandt annet miljøpolitiker Frank Habineza fra Rwanda.Arrangør: Oslo MDG

Speakers
NM

Nina M. Birkeland

Seniorrådgiver, Flyktninghjelpen
avatar for Frank Habineza

Frank Habineza

Leder, African Green Federation, Democratic Green Party of Rwanda.
Leder av African Green Federation og grunnlegger av og leder for Democratic Green Party of Rwanda.
avatar for Rasmus Hansson

Rasmus Hansson

Stortingsrepresentant, Miljøpartiet de Grønne
avatar for Hilde Opoku

Hilde Opoku

Miljøpartiet De Grønne
avatar for Shabana Rehman

Shabana Rehman

Performancekunster, standup-komiker, dramatiker og spaltist.


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Norge i verden

12:30 CET

Iran: Kan demokrati skapes?
Iran har ikke et demokrati i dag, men det har vært mange forsøk på å bevege seg mot et demokratisk styre. Etter hundre år med slike forsøk og med politiske partier ligger det en skygge av totalitær undertrykkelse over landet. Vi vil diskutere årsakene til at Iran har mislykkes med å få til et demokrati. Er det noen vei videre? Golale vil holde en lengre innledning før det åpnes for debatt.Arrangør: Bevegelse for rettferdighet i Kurdistan-Iran, SV

Speakers
avatar for Golale Sharafkhandi

Golale Sharafkhandi

Kvinnelig kurdisk politiker. Hun bor i Sverige og har deltatt på mange politiske konferanser og seminarer i inn- og utland. Golale behersker engelsk og svensk.


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:30 CET

Norges bidrag til dronekrig
Bruk, utvikling og produksjon av militære droner har økt enormt. Mens det i dag kun er USA, Israel og Storbritannia som bomber med droner, er over 70 nasjoner i ferd med å skaffe seg militære droner. Hva er problemene med dagens dronekriger? Og hva er Norges rolle?

Ofrene i dagens dronekrig er ofte terrormistenkte og drepes før de får forklart seg. Alt for mange uskyldige er drept i dronekrigen, også barn. Dronekrigen øker i tillegg terrorfaren, da den er blitt Taliban og Al-Qaedas store rekrutteringsverktøy. Gjennom vår våpeneksport, tjener Fredsnasjonen Norge penger på dronekrigen. Fredslaget og Changemaker mener at norske myndigheter må ta avstand fra dronekrigen og stoppe norske bidrag til utvikling- og produksjonen av droneteknologi.

Velkommen seminar om Norges rolle i dronekrigen! Med oss har vi Wojoud Mejalli fra Jemen og norsk-pakistanske Khalid Mahmood fra Oslo bystyre (AP) til å fortelle mer om konsekvensene av dronekrigen i Jemen og Pakistan. Vi vil også vise klipp fra den nye norske dokumentarfilmen ”Drone”.Arrangør: Norges Fredslag, Changemaker

Speakers
avatar for Alexander Harang

Alexander Harang

Leder, Norges Fredslag
Harang har bakgrunn som fredsforsker. Han er landets eneste rapportforfatter om dronekrigen, hvor han har avslørt at Norge også har betydelige bidrag til dronekrigen gjennom vår en militære droneindustri.
avatar for Hanne Sofie Lindahl

Hanne Sofie Lindahl

Leder, Changemaker
avatar for Khalid Mahmood

Khalid Mahmood

Bystyrerepresentant, Oslo Arbeiderparti
Sitter i Oslo Bystyre for Arbeiderpartiet. Khalid Mahmood følger nøye med på dronekrigen i Pakistan og har god innsikt i hvordan dronekrigen oppfattes av ulike grupperinger i Pakistan.
avatar for Wojoud Mejalli

Wojoud Mejalli

Kommer fra Jemen men bosatt i Norge. Mejalli var med og ledet ungdomsopprøret i Jemen under den arabiske våren, et arbeid hun senere fikk Bjørnsonprisen for


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:30 CET

Struggling for another Iraq: Meet the Iraqi Social Forum
More than 11 years after the war in Iraq and the US invasion, Iraqis are still struggling to pay the war price and overcome sectarian challenges caused by wrong choices of the occupation authorities. Both authoritarian policies by the Iraqi institutions and the action of militias try to cancel space for independent civil society to build peace and struggle for change with civil means.

In spite of the critical situation, Iraqi social movements and civil society organizations organized themselves in the Iraqi Social Forum (ISF) since 2013 to propose alternatives: building a sustainable and just peace, and rebuilding their country.

More than 3000 activists, mostly young Iraqis, and a small International solidarity delegation took part in 3 days of activities during the first ISF in Baghdad, in September 2013.

The ISF now promotes civil society campaigns for human rights and social justice, with international support of the Iraqi Civil Society Solidarity Initiative. In this meeting in Oslo the Iraqi delegation will discuss the current situation in Iraq, present the ISF dynamics and its main campaigns: Save the Tigris, Freedom of Expression, Workers rights, Stop private military companies, Sherazade for women rights.Arrangør: Stiftelsen Karibu, Norges Sosiale Forum, Irakiske Sosiale forum

Speakers
AR

Afyan Raheem Ali

Tammuz Organization
ID

Ismaeel Dawood

Un Ponte Per (UPP) / Iraq Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI)
TD

Tyler Dale Hauger

Information and Project Manager, Karibu Foundation
NA

Nadia Abbas Jabbar

Iraqi Social Forum
AS

Ali Sahib

Koordinator, Iraqi Social Forum


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:30 CET

Zapatistene, 20 år senere - Hva kan norske aktivister lære?
Zapatistene er en bevegelse av ulike urfolksgrupper som kjemper mot undertrykkelsen og den sosiale urettferdigheten de århundrevis har blitt utsatt for. Den første januar 1994, mens resten av Mexico feiret nyttår og frihandelsavtalen NAFTA trådde i kraft, gjennomførte Zapatistene et væpnet opprør i Chiapas, en fjellendt region helt sør i landet. Allerede etter tolv dager la de ned våpnene og har siden fortsatt kampen på andre måter. Nå styrer de sine landsbyer selv, og det etter direktedemokratiske prinsipper.

I tillegg til egne demokratiske myndigheter har Zapatistene bygd helsesentre og skoler der barna blir undervist på sitt eget språk og lærer om sin egen historie. For å bevare sin uavhengighet har Zapatistene valgt å ikke motta noen statlig støtte. Et internasjonalt solidaritetsnettverk støtter Zapatistene ved blant annet å selge kaffien Zapatistene dyrker. Zapatistene er heller ikke interessert i å overta makten i Mexico. De kjemper for arbeid, land, bolig, mat, helse, utdannelse, uavhengighet, frihet, demokrati, rettferdighet og fred. Slik sto det i deres første offentlige uttale, som begynte med to ord som snart skulle bli en internasjonal slogan: Ya basta – nok er nok.

I dette seminaret skal vi diskutere hva aktivister i Norge kan lære av Zapatistene i dag. Røy Krøvel og tidligere brigadister fra Latin-amerikagruppene som har jobbet med Zapatistene vil fortelle om sine erfaringer og tanker, og vil bli med i denne diskusjonen som alle er velkomne til å ta del i.Arrangør: Motmakt, Latin-Amerikagruppene

Speakers
avatar for Roy Krøvel

Roy Krøvel

Medlem av Latin-Amerikagruppene, aktivist, professor i journalistikk og professor II i Latinamerikanske områdestudier.


Friday October 31, 2014 12:30 - 14:00 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

Irony curtain: Art, Identity and Politics
Anton Polsky (Make) is a street artist, urban researcher and an art historian from Moscow. He has been involved in street art, DIY and urban planning projects in Russia.

Russia finds itself in a challenging political situation, the brain drain tendencies strengthened during the last monts. Pussy Riot visited Norway in May 2015 and recently in October to get the Vaclav Havel Prize at Oslo Freedom Forum.  However, it is less known that Pussy Riot grew up from a broader environment of young artists and intellectuals in Moscow, who are working collectively for bringing changes to their country. If the democratic society starts with a civil involvement instead of passivity, and if a creative act instead of a direct aggression, so this is the case. Anton Polsky will share some of the methods he and his colleagues have been using in Moscow and other cities.

Make has taken part in DIY-festivals "Delay Sammit"
http://delaisam.org/cities/moscow/976
festival of activist art Media Impact
http://4th.moscowbiennale.ru/en/program/special_projects/impact.html
street art and urban planning platform Partizaning.org.
http://partizaning.org/

Speakers

Friday October 31, 2014 14:30 - 16:00 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

Musikalsk aktivisme for frihet i Midtøsten

Hanouneh er en svensk artist som bruker musikk som et aktivistisk verktøy til å jobbe med grenseoverskridende solidaritetsarbeid. Hun har særlig jobbet i midtøsten sammen med musikalske aktivister der.

Stormtrap/Asifeh er hip hop'er fra Palestina. Asifeh bor på Vestbredden og vil fortelle om hvordan de bruker Hip Hop som våpen i motstanden mot okkupasjonen der.

Sammen vil de fortelle om hvordan de bruker musikk som et aktivistisk våpen i sin kamp for frihet.


Artists
avatar for Hanouneh

Hanouneh

A fusion of deep musical roots, personal expression, and political struggle, creating a unique sound aiming to cross boundaries, touch hearts, and break chains.
S

Stormtrap

Stormtrap/Asifeh er hip hop fra Vestbredden i Palestina. Asifeh er musikalsk aktivist og bruker Hip Hop som våpen i motstanden mot okkupasjonen i Palestina.


Friday October 31, 2014 14:30 - 16:00 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

Strikk det sjøl
En workshop som vektlegger hvordan man gjennom bruk av gamle tradisjoner og teknikker kan selv skape sine egne plagg, gjenstander og uttrykke sine meningers mot på en oppfinnsom og ikke minst etisk forsvarlig måte.

Seminaret vil starte med en gruppesamtale hvor tema spenner fra arbeiderkårene i tekstilindustrien til strikking som et uttrykk for radikalitet. Deretter vil det være en grunnleggende innføring i selve håndverket og alle skal få anledning til å strikke sin egen sløyfe i løpet av workshopen. (sløyfen vil ta utgangspunkt i den røde hiv/aids-sløyfa, men vil være mulig å strikke i regnbue, rosa, transperson, etc -mønster) Det er ikke nødvendig å medbringe eget strikkeutstyr.
Arrangør: Manifest

Speakers
JK

Jenny Keller

Ungdomsskolelærer og strikker
Forfatter av boka "Strikk i strid"
MK

Markus Keller

Universitetslektor og strikker
Har utgitt boka "Strikk i strid".


Friday October 31, 2014 14:30 - 16:00 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Kultur og annet

14:30 CET

Frihet fra fritid – søndagsåpne butikker
Hvorfor vil noen fjerne ordningen med søndag som kollektiv fridag? En ekstra ukedag til shopping øker ikke kjøpekraften, men gjør at de ansatte må jobbe mer for mindre utbytte. Samtidig som omkostningene for familieliv, kollektive- og sosiale aktiviteter, og ikke minst presset på miljøet vil øke.Arrangør: Oslo og Akershus Handel og Kontor

Speakers
avatar for Arild Hermstad

Arild Hermstad

Leder, Fremtiden i våre hender
avatar for Trine Lise Sundnes

Trine Lise Sundnes

Leder, Handel og Kontor
Leder, Handel og Kontor
avatar for Paul Erik Wirgenes

Paul Erik Wirgenes

Avdelingsdirektør, Kirkerådet
Avdelingsdirektør i Kirkerådet og leder for styringsgruppen til Skaperverk og bærekraft.


Friday October 31, 2014 14:30 - 16:00 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

CANCELED: Reversing Africaa's Resource Curse: 50 Years after independence
This meeting is sadly canceled.

The meeting will involve presentations by scholars and professionals with expertise on development issues affecting Africa. Presentations will be followed by a plenary discussion/debate involving the audience.Arrangør: Africa Center for Information & Development (ACID)

Speakers
GF

Gibril Faal

A multidisciplinary practitioner with an eclectic professional background. He has been a management consultant, business adviser and University lecturer for over 15 years, working on private, public and charitable sector development and was one of the pioneers of social enterprise... Read More →
PH

Peter Hudis

Professor, Oakton Community College


Friday October 31, 2014 14:30 - 16:00 CET
AVLYST/CANCELED Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

Oljesmurt imperialisme
Søkelys på norsk utenrikspolitikk i vid forstand. Tjener den frigjøring og framskritt for folk og nasjoner den berører, eller bidrar den til underordning, ulikeverd og ressursran?
Utgangspunkt i den sterkt oljeavhengige økonomien og Statoils utenlandsprosjekter og følger dette får for alliansepolitikken, deltakelse i kriger og handels- og bistandspolitikken.

Hvorfor Norge har blitt en av de ledende våpenhandlerne og tilpasset sitt eget militærapparatet til utenlandske operasjoner.

Hvordan påvirkes det innenlandske politiske og ideologiske klimaet av Norge som utenrikspolitiske aktør?
Arrangør: Rødt, Bevegelsen for Sosialisme

Speakers
avatar for Alexander Harang

Alexander Harang

Leder, Norges Fredslag
Harang har bakgrunn som fredsforsker. Han er landets eneste rapportforfatter om dronekrigen, hvor han har avslørt at Norge også har betydelige bidrag til dronekrigen gjennom vår en militære droneindustri.
avatar for Pål Steigan

Pål Steigan

Forfatter og skribent
Kjent som forfatter, skribent og leder i AKP 1975-84


Friday October 31, 2014 14:30 - 16:00 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

Organisasjonsfrihet i midtøsten
Norsk Folkehjelp har en rekke samarbeidsorganisasjoner i midtøsten, blant annet i Irak, Egypt og Palestina. På møtet vil situasjonen ulike steder i midtøsten bli tatt opp. For eksempel i Egypt: Etter Mubaraks fall har ikke landet blitt et mer åpent og fritt. Ytringsfriheten og organisasjonsfirheten blitt slått hardt ned på.Organisasjonsfrihet er noe av det viktigste for positiv utvikling i et land, derfor er det kritisk når denne friheten blir frarøvet befolkninngen.

Arrangør: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Fagforbundet Ungdom, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Ungdom

Speakers
TK

Terje Kalheim

LOs internasjonale avdeling.
IM

Idunn Myklebust

Rådgiver Midtøsten og Nord-Afrika i Norsk Folkehjelp


Friday October 31, 2014 14:30 - 16:00 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

16:30 CET

Stormøte: Frihet til å leve - mer tid til frihet
Regjeringen er svært bekymret for den framtidige produktiviteten til Norge. Det er nedsatt er produktivitetsutvalg, og en rekke samfunnstopper hevder at vi framtida må jobbe mer og ikke mindre.
Ifølge Perspektivmeldingen vil blant annet produktivitetsveksten gjøre nordmenn dobbelt så rike de neste 50 årene. Forbruket vil øke, og med det forurensingen og klimautslippene. Alternativet til lønnsøkning vil i de fleste tilfeller vært økt utbytte til eierne.

Samtidig er norsk arbeidsliv sammensatt, store yrkesgrupper sliter med belastningsskader som gjør det umulig å jobbe i full stilling et helt arbeidsliv. En slik «privatisert» arbeidstidsreduksjon er altså på gang, men den er skjevt fordelt. Kvinner betaler brorparten: 41 prosent av kvinnene jobber deltid, mot 13 prosent blant menn. Også i dag er dermed kvinner økonomisk avhengig av mannen sin.

Alternativet til deltidsarbeid er at vi løser utfordringene i fellesskap. Fagbevegelsen kunne prioritert kravet om å ta ut produktivitetsveksten i form av mer fritid, heller enn økt lønn. Det har vi allerede god tradisjon for. I 2000 ble det forhandlet frem en femte ferieuke for alle med tariffavtale. I 2012 gikk industriarbeiderne til streik for to ukers lønnet fødselspermisjon for far.

Er en arbeidstidsreduksjon den neste store frihetsreformen?

Forskjellen på arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene er at fagbevegelsen kjemper for det samfunnet man tror vil være det beste, kall det gjerne utopier - men ser man på velferdsordningene vi har i Norge i dag - startet alle som utopier som på grunn av politisk organisering og mobilisering ble virkelighet.

Norge er produktivt som aldri før: vi produserer større verdier per time enn noen sinne!
Nordmenn er også rikere enn noen noensinne har vært før oss. Melk, honning og gyldne sfinxer er forbigått for lengst, samtidig ventes det at produktivitetsveksten vil gjøre oss dobbelt så rike de 50 kommende årene.

Til tross for at vi er en nasjon som lever i rikdom og overflod, og har lyse fremtidsutsikter som få, bekymrer myndighetene seg for fremtiden: de hevder nordmenn må jobbe mer. Jobbe mer for å oppfylle prognosene om doblet rikdom om 50 år.

Spør man nordmenn flest, kommer likevel et annerledes bilde frem. Folk ønsker seg mer tid, til familie, venner, hobbyer og reiser, til å gjøre alt det de føler tiden ikke strekker til til idag! Er det mulig?

På stormøte om sekstimersdagen ønsker vi å undersøke om det er mulig for nordmenn å jobbe to timer mindre hver dag. 

Arrangør: Norges Sosiale Forum

Speakers
avatar for Ali Esbati

Ali Esbati

Politiker, Vänsterpartiet, Sverige
avatar for Arild Hermstad

Arild Hermstad

Leder, Fremtiden i våre hender
avatar for Erling Holmøy

Erling Holmøy

Forskningsleder, SSB
avatar for Gerd Liv Valla

Gerd Liv Valla

Politiker, forfatter, tidligere LO leder
avatar for Ingrid Wergeland

Ingrid Wergeland

Utreder, Manifest senter for samfunnsanalyse

Artists
NF

Nils-Erik Flatø

Stand up-komiker


Friday October 31, 2014 16:30 - 18:00 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:30 CET

AVLYST: Den tapte generasjon
Paneldebatten skal gi dypere innsikt i venstresidens analyse av ungdomsledigheten. Debatten vil presentere to ulike syn på venstresiden om årsakene til den økende ungdomsledigheten, samtidig som to ulike fagpersoner vil kunne supplere, korrigere og stille riktige spørsmål som vil belyse kompleksiteten og øke forståelsen for økningen. Nettopp ved å holde oss på en side av politikken kan man komme dypere inn i spørsmålet fordi man i stor grad er enig de mer overfladiske aspektene av ungdomsledighet.

Arrangør: AUF, Fagforbundet ungdom

Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
AVLYST/CANCELED Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:30 CET

Høyreekstremisme - trusselen vi fortsetter å glemme
På dette møtet vil innledere fra Ungarn, Tsjekkia og England dele sine erfaringer om utviklingen av høyreekstremisme i Europa i dag.
Bildet vi ser er urovekkende: I flere land er høyreekstreme grupper på fremmarsj, og støtten til disse gruppene øker. I Hellas og Ungarn sitter de nazistiske partiene Gyllent Daggry og Jobbik i regjeringene og i EU. Gyllent Daggry er blant annet kjent for å overfalle utlendinger på gata. I tillegg har høyreradikale partier som Frankrikes Front National og Storbritannias UKIP blitt sine lands største partier i EU.

De høyreekstreme jobber på tvers av landegrenser. Det kjente angrepet på Showan i Malmø var utført av medlemmer fra Svenskarnas Parti, som akkurat hadde returnert etter å ha kjempet for Svaboda i Ukraina. I tillegg til politiske partier har andre høyreekstreme grupperinger styrket seg på tvers av grensene i Europa. I Tsjekkia samler stadig nynazistiske grupperinger seg i voldelige demonstrasjoner mot romfolket. I Norge kjenner vi til grupper som Nordfront, som samarbeider med søsterorganisasjoner i andre land.

Hvordan er egentlig situasjonen i Europa? Og hvorfor vet vi så lite om den? En skulle ikke tro at høyreekstremismen er på fremmarsj i Europa når man leser mediene. Kom på møtet og hør på folk som selv har vært vitner til denne utviklingen.
Arrangør: Antirasistisk Senter, Radikal Portal, Ungdom mot rasisme

Speakers
MB

Miroslav Broz

Aktivist, Konexe
Aktivist i organisasjonen Konexe som kjemper for romfolkets rettigheter i Tsjekkia.
CM

Christian Molstad

Statsviter
statsviter og bor i Budapest, der han tar en master i minoritetsstudier ved Eötvös Loránd University.
avatar for Hazel Nolan

Hazel Nolan

National campaigns organiser, Hope not Hate
National campaigns organiser i den engelske organisasjonen Hope not Hate, som motarbeider hatgrupper og ekstremisme i det engelske samfunnet.
avatar for Shoaib Sultan

Shoaib Sultan

Rådgiver, Antirasistisk senter


Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:30 CET

Hva koster skjorta di?
Alle klær har en pris. Når du betaler 100 kroner for t-skjorte går bare noen få prosenter av dette til de som har laget den. Hva er årsaken til dette, og hva skal til for at syerne får en lønn de kan leve av?

Web-serien "Sweatshop" er fortellingen om tre norske ungdommers møte med tekstilarbeidernes arbeid og hverdag i Kambodsja. Framtiden i våre hender har bidratt til denne serien og vil vise et avsnitt og åpne for debatt.Arrangør: Framtiden i våre hender

Speakers

Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:30 CET

Blir 2015 et klimavalg - og hvorfor?
Fredag 31. oktober ferdigstilles sammendraget av den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel. Budskapet er tydelig: Utslippene øker og vinduet for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene er i ferd med å lukkes. Skal vi begrense oppvarmingen til to grader, kreves det handling på alle nivåer.

I stortingsvalget fikk miljø- og klimasaken til slutt langt større plass enn de store fossilpartiene hadde planlagt før valgkampen. I de fleste partiene er det nå sterke selvransakelsesprosesser, og vi kan håpe på en ny og bedre klimapolitikk.

En av årsakene var mobilisering for klima og miljø langt ut over de tradisjonelle miljøbevegelsene, der både fagbevegelse og kirke hadde viktige roller. Mye tyder på at dette samarbeidet kan vokse seg sterkere fram mot kommunevalget og klimatoppmøtet i 2015.

Kan en ny miljøbølge vise seg i kommunevalget 2015? Hvordan skal vi få det til? Hva kan vi lære av feil og suksess ved stortingsvalget 2013? Hvor viktige er klimajobber som alternativ til fossiljobber?
Arrangør: Klimavalgalliansen

Speakers
avatar for Arild Hermstad

Arild Hermstad

Leder, Fremtiden i våre hender
AR

Audun Randen Johnson

Energi- og klimarådgiver, Naturvernforbundet
avatar for Maria Sand

Maria Sand

forsker CICERO Senter for klimaforskning
avatar for Andreas Ytterstad

Andreas Ytterstad

Concerned Scientists Norway
Forfatter av håndboken "100.000 klimajobber"


Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:30 CET

Frihet fra kroppspress
Ungdom møter i dag møter press på alle kanter: prestasjoner, utseende, sex og kjønnsroller. Særlig er et det et stort skjønnhetspress, noe som får alvorlige konsekvenser, som at 15% av Oslos jenter er undervektige. Nylig kom det også fram at det kommet fram at ungdomsskole-jenter bruker mer tid på utseende sitt enn lekser. Vi vil i dette møtet diskutere problemet og komme fram til hvordan man kan gjøre noe med det. Tidligere har vi ofte fokusert på de mer tradisjonelle medier som blader og reklameplakater, men hva gjør de nye trendene som blogg, Instagram og «fitspiration» med problemet? Sammen vil vi ta friheten tilbake fra skjønnhetstyranniet.Arrangør: Ungdom mot retusjert reklame

Speakers
avatar for Runa Fjellanger

Runa Fjellanger

Talsperson, Ungdom mot retusjert reklame


Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:30 CET

Grønn kapitalisme?
Klimaendringene er den største utfordringen menneskeheten står ovenfor. Hva kan gjøres nå? Hvilke klimatiltak er det kapitalismen står i veien for? Er det mulig å løse klimaendringene innenfor rammene av kapitalismen? Hva slags løsning blir i så fall det?

Innledere: Ståle Holgersen (Lund universitet), Elin Volder Rutle (Rødt), TBA.

Arrangører: Tidsskriftet Rødt! og Motmakt
Arrangør: Tidsskriftet Rødt!, Motmakt

Speakers
avatar for Ståle Holgersen

Ståle Holgersen

Forsker, Universitetet i Lund
Forsker på byutvikling ved Lunds universitet og har skrevet om nedlegging av oljeindustrien som løsning på den økonomiske krisa.
avatar for Elin Volder Rutle

Elin Volder Rutle

Klima- og næringspolitisk talsperson, Rødt


Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:30 CET

Norsk våpeneksport til diktatorer
Norge selger krigsmateriell til autoritære regimer. Samtidig som Norge feirer 200 år med grunnlov og folkestyre, fratar vi andre mennesker muligheten til å skape sitt eget demokrati. Når Norge selger krigsmateriell til diktaturer, hindrer vi politisk, sosial og økonomisk utvikling i disse landene. Dette skjer uten at våre folkevalgte tar ansvar og sier stans!

Norske myndigheter hevder at Norge har et strengt regelverk for salg av våpen. Norge og de norske politikerne er enige i at våpenhandel har mange problemer. Derfor er det regler for hvor bedrifter får lov til å selge våpen. Norge får ikke lov å selge våpen til områder i krig, hvor krig truer, til stater som ikke er demokratiske nok eller til stater som grunnleggende menneskerettigheter.

Changemaker og Fredslaget mener det er liten grunn til å skryte av et regelverk som ikke følges. Derfor ønsker vi å fremme debatten og sette norsk våpeneksport på dagsorden. Kortfilmen 200 av Dag Bergset Ulvedal viser paradokset i den dobbelte 200-årsfeiringen for norsk grunnlov og norsk våpenindustri. Etter filmen innleder og samtaler generalsekretær i Amnesty International Norge; John Peder Egenæs, Changemakers leder; Hanne Sofie Lindahl og Fredslagets leder; Alexander Harang om hvordan vi som sivilt samfunn kan få norske politikere til å følge egne retningslinjer. Og om hvordan vi kan bryte stillheten rundt eksport til autoritære regimer og skape debatt på stortinget.
Arrangør: Fredslaget, Changemaker

Speakers
GK

Gerald Kador Folkvord

Gerald Kador Folkvord er politisk rådgiver i Amnesty International blant annet med ansvar for temaområdene tortur, menneskerettigheter og sikkerhet.
avatar for Alexander Harang

Alexander Harang

Leder, Norges Fredslag
Harang har bakgrunn som fredsforsker. Han er landets eneste rapportforfatter om dronekrigen, hvor han har avslørt at Norge også har betydelige bidrag til dronekrigen gjennom vår en militære droneindustri.


Friday October 31, 2014 18:30 - 20:00 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

21:00 CET

Documentary: Until the sun goes out
Monica Orjuela 

Catatumbo er et av områdene som er hardest rammet av den væpnede konflikten i Colombia. Until the sun goes out følger en gruppe småbønder, som midt i en brutal kamp mellom gerilja,paramilitære og colombianske sikkerhetstyrker, organiserer seg for å skape en bedre framtid iregionen. 

I juni 2013 bryter det ut store protester i området som et svar på myndighetenes manglende evne ogvilje til å imøtegå den pågående humanitære og menneskerettslige krisen i området. Myndighetenesvarer med brutal undertrykking. Et team av uavhengige journalister dokumenterer overgrepene ogpubliserer fortløpende det som skjer gjennom sosiale medier. Dette er det direkte forløpet til noenav de største landsomfattende protestene noensinne i Colombia med hundretusener av deltagere. 

Det er en brutal film, men også en film med håp som viser hvordan et folk som lever i krig forsøker å skape en alternativ utvikling, bygge demokrati nedenfra og viser vei mot en fredelig framtid.

OBS: Advarsel, det er voldsomme scener i filmen.

Filmen vil innledes av Regissør Monica Orjuela i samtale med Latinamerikagruppene i Norge. Etterfilmen vil det bli anledning til å kommentere og stille spørsmål til regissøren.

Monica Orjuela fra Colombia er antropolog og filmskaper. Gjennom sitt mangeårige arbeide for bøndenes nyhetsbyrå Agencia Prensa Rural har hun fått inngående kjennskap til de colombianske bondeorganisasjonene og deres kamp for jord og rettigheterArrangør:


Friday October 31, 2014 21:00 - 22:00 CET
Cinemateket Cinemateket, Dronningens gate 16

21:00 CET

Hanouneh (Se) feat. Stormtrap/Asifeh (Pal), Walaa Sbait (Pal) & Hani Al Sawaha (Syr)
Limited Capacity seats available

OBS: Tidlig konsertstart.

Hanouneh er en svensk artist som like gjerne omtales som musikalsk aktivist. Hun ga ut sitt første internasjonale soloalbum Love & War i februar 2011. Dette gjorde hun i ekte DYI stil på sitt eget plateselskap Don Dada. 

Hun kombinerer dype musikalske røtter fra reggae, soul og hip hop med et personlig uttrykk og politisk kamp. Resultatet er et unikt sound som krysser grenser, rører hjerter og bryter lenker. 

Tekstene hennes kommenterer ofte brennende spørsmål om konflikt, rettferdighet og internasjonal solidaritet. Dette kommer blant annet tydelig fram i sangen «Real Gaza me seh», hvor rapperen Promoe fra Looptroop bidro. Dette er kanskje den sangen hun er mest kjent for og en sang som ble tett knyttet opp mot Ship to Gaza ekspedisjonene. 

Hanouneh er opptatt av å bygge bro mellom kulturer og å skape transnasjonale kreative forbindelser gjennom musikken sin. Hun får anerkjennelse, ikke bare i Sverige og resten av Europa, men også i Midtøsten, hvor hun har jobbet tett med lokale musikalske aktivister. 

Til Oslo og globaliseringskonferansen har hun med seg musikalske aktivister og rappere hun har jobbet med i Midtøsten. fra Palestina kommer Stormtrap/Asifeh fra og Walaa Sbait kjent fra Dub Key Movement. Fra Syria kommer Hani Al-Sawah . Til å backe det hele har hun med seg the Awakening band. 

Under kan du melde deg på selve Globaliseringskonferansen. Vi sees på Folkets hus 30 oktober - 2 november.

Etter konserten er det Subpub med jungle, dub og drum'n'bass.

Artists
H

Hani

Hani Alsawaha er en Syrisk Hip Hop'er bosatt i Libanon. Han jobber med ulike prosjekter og er mest kjent for sitt arbeide med Dub Key Movement.
avatar for Hanouneh

Hanouneh

A fusion of deep musical roots, personal expression, and political struggle, creating a unique sound aiming to cross boundaries, touch hearts, and break chains.
S

Stormtrap

Stormtrap/Asifeh er hip hop fra Vestbredden i Palestina. Asifeh er musikalsk aktivist og bruker Hip Hop som våpen i motstanden mot okkupasjonen i Palestina.
W

Walaa

Walaa er fra Iqrith som var en del av Palestina i den opprinnelige delingsplanen fra 1947. Byen ble likevel raskt okkupert og innbyggerne ble tvunget på flukt. I dag har Palestinerne begynt å vende tilbake og Walaa vil fortelle hvordan de jobber med musikk og dans for å skape bevissthet... Read More →Friday October 31, 2014 21:00 - 23:00 CET
Maksitaksi St Olavs gate 23. Inngang Pilestredet

21:00 CET

Konsert med Vanligt folk (Verkstedet bar)
Vanligt folk spilte på Roskilde i fjor, og nå kommer de til Globaliseringskonferansen. Sjekk dem ut på vanligtfolk.org. Velkommen til Verkstedet bar!. Alder: 20 år. Gratis inngang med konferansepass eller dagspass, ellers 125 kr,- i døra.Arrangør: Norges Sosiale Forum

Speakers

Friday October 31, 2014 21:00 - Saturday November 1, 2014 00:01 CET
Verkstedet bar Verkstedet bar, Hausmanns gate 29, Oslo
 
Saturday, November 1
 

08:45 CET

Yoga class
YOGA FOR OTHERS will provide yoga classes at Globaliseringskonferansen, with yoga instructor Harald Dean. 

 Focus will be on gentle stretching exercises, breathing techniques and there will be a longer guided meditation at the end of the class.  As there are no shower facilities, the class will be adapted for no need for showers.

Please bring your own yoga mat, if you don’t have one, bring a large beach towel. If you are new to yoga, this class will be a nice introduction for you. All levels are welcome; together we will give ourselves a nice start to the day, able to catch the day with ease and energy. Welcome! 

“Do something good for others by doing something good for yourself" is the motto of YOGA FOR OTHERS, a young non-profit project which offers donation-based yoga classes to collect money for a social project . At this very moment we want to help our brothers and sisters in West Africa through collecting money and donating 100% of the collected amount to Doctors without Borders and their Ebola aid project.

Whatever you want to donate- it goes a 100% to Doctors without Borders and their Ebola aid project. Check out the Facebook page of YOGA FOR OTHERS (YFO), there you can find further information about YFO and a donation certificate will be uploaded there. There will be a box in the hall Torgutsikten, where you can leave your donation in cash. 

The teacher: Harald Dean is an international certificated yoga teacher (200hr RYT), and works part-time as a yoga instructor at SATS Bislett in Oslo. Check out his Facebook page Dean Yoga athttps://www.facebook.com/deanyoga88

-------------------------------------------------------------------
YOGA FOR OTHERS
Yoga For Others is a recently started project, founded and organized by the German Yoga Instructor and Reiki Practitioner Alisa Reimer. She is also educated at Yandara Yoga Institute in Mexico, and holds a 200hr RYT certificate. The aim of this project is to spread the Karma-Yoga (selfless, altruistic work) events in a transparent and professional way all over the world, to help others .

--------------------------------------------------------------------
Further information:

Page: https://www.facebook.com/pages/YOGA-FOR-OTHERS/1491151191140994?ref=hl
Facebook event:   https://www.facebook.com/events/1483162711957969/?source=1
Harald Dean: https://www.facebook.com/deanyoga88

Speakers


Saturday November 1, 2014 08:45 - 09:30 CET
Torgutsikten 2. etasje

10:00 CET

Menneskehandel og misbruk av arbeidsinnvandring
Mange mennesker nyter i dag friheten til å krysse landegrenser for å søke seg arbeid. Samtidig fører manglende lovverk og kontrollrutiner til at arbeidsinnvandrere blir utnyttet økonomisk i vertslandet. I Norge i dag er det mange som tjener penger på å utnytte mennesker som befinner seg i en veldig usikker og vanskelig livssituasjon. Mange arbeidsinnvandrere står i et ekstrem avhengighetsforhold til sine oppdragsgivere. De er livredde for å miste jobben og å bli sendt ut av landet. Hva gjør dette med maktforholdet på arbeidsplassen? Hva gjør dette med norsk arbeidsliv som helhet? Og hva må gjøres?Arrangør: Manifest Analyse, Caritas, Arbeidsmandsforbundet avd. Oslo/Akershus

Speakers
avatar for Geir Gamborg Nilsen

Geir Gamborg Nilsen

Arbeidsmandsforbundet avd Oslo/Akershus
avatar for Martha Rubiano Skretteberg

Martha Rubiano Skretteberg

Generalsekretær, Caritas


Saturday November 1, 2014 10:00 - 11:30 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Protecting Climate Policy from Dirty Energy Lobbyists
When the effects of climate change are undeniable, why are the global climate talks not going anywhere? If the EU is supposed to be a climate leader, why has it just agreed a deal which plainly contradicts what's needed and expected?

Join an interactive workshop organised by Corporate Europe Observatory and Spire to find out how lobbying from polluting industry players like ArcelorMittal, BMW and Shell are stopping our governments taking the actions we all need - and help map the true lobbying influence of Norway's own Statoil as it puts the handbrake on climate policy.

Learn how lobbying really works, and what you and your organisations can do to expose and prevent the influence of dirty industry over policy making.

The workshop will be led by Pascoe Sabido, who is a researcher and campaigner at Corporate Europe Observatory (CEO). 

CEO is a research and campaign group based in Brussels, working to expose and challenge the privileged access and influence enjoyed by corporations and their lobby groups in EU policy making.

Corporate lobbying leads to policies that exacerbate social injustice and accelerate environmental destruction across the world. CEO works in close alliance with public interest groups and social movements in and outside Europe to develop alternatives to the dominance of corporate power.

Arrangør: Spire og Corporate Europe Observatory

Speakers
avatar for Pascoe Sabido

Pascoe Sabido

Researcher and campaigner, Corporate Europe Observatory
Researcher and campaigner in Corporate Europe Observatory (CEO). CEO is a Brussels based research and campaign group working to expose and challenge the privileged access and influence enjoyed by corporations and their lobby groups in EU policy making.   This corporate capture... Read More →Saturday November 1, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Fra test og målstyring til læring i felleskap
Det sies at ved hvert regjeringsskifte vil det komme en ny skolereform. Men hva har disse

reformene ført til, hvilken ideologi legges til grunn og hvem er det som definerer hvordan norsk

skole bør være? Hvordan har skoleutviklinga vært de oppigjennom åra, går vi fra enhetsskolen

til privatskoler for de få? Hvordan vil vi at skolen skal være? Og hvem skal den være for? Vi vil

diskutere de store linjene innenfor skolepolitikk, finne «den sosialistiske skolen» og hvordan vi kan

snu de nyliberale angrepene på norsk skole.Arrangør: Rød Ungdom, Skolenes Landsforbund

Speakers
avatar for Jorunn Folkvord

Jorunn Folkvord

Lærer
Er i dag lærer, har tidligere vært tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og leder av Rød Ungdom.
LN

Lene Ness

Skolenes Landsforbund og LOs ungdomsutvalg


Saturday November 1, 2014 10:00 - 11:30 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Fri flyt eller fellesskap
I 2014 har vi hatt EØS-avtalen i 20 år. Den har blitt mye mer omfattende enn noen trodde. Den bestemmer over alt fra anbudsregler til arbeidslivet og helsevesenet. Truer EØS friheten vi har skapt i fellesskap?

Paul Bjerke fra De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte skal snakke om konsekvensene EØS-avtalen har hatt for arbeidslivet og velferdsstaten. Bakgrunnen er en rapport de har lagd for Nei til EU: Mot et tredelt arbeidsliv - norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU (Kan leses her:http://bit.ly/1rxAmwL)

Christian Anton Smedshaug fra Agri Analyse skal snakke om hvordan EUs frie flyt undergraver velferdsstaten og påvirker oss gjennom EØS-avtalen.

Arrangør: Ungdom mot EU

Speakers
avatar for Christian Anton Smedshaug

Christian Anton Smedshaug

Daglig leder, AgriAnalyse


Saturday November 1, 2014 10:00 - 11:30 CET
Møterom 3 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Norge i forandring

10:00 CET

#impunity - Israels frie hender
Tidligere i år pekte en rekke organisasjoner og flere norske advokater gjennom kampanjen #StopImpunity på Israels straffefrihet, og vi spør nå hvordan det er mulig å helt åpenlyst bryte menneskerettighetene og ignorere FN-resolusjoner uten reaksjoner fra omverdenen. Vi ønsker å trekke frem sionismen som den drivende kraften i det israelske prosjektet. Situasjonen i Midtøsten er resultat av en villet politikk, drevet fram over lang tid av en rasistisk og nasjonalistisk politisk ideologi. Dette har lenge vært svært underkommunisert, is tor grad fordi kritikk av staten Israel helt konsekvent blir stemplet som antisemittisme.

Med dette som bakteppe vil vi se på hvilke muligheter som finnes for å bidra til endring.
Det kan idag være vanskelig å skille mellom solidaritet og veldedighet. Vi vil snakke om denne forskjellen og belyse hvorfor solidaritet er riktig. Det palestinske ikke-voldelige initiativet BDS (boikott, deinvesteringer og sanksjoner) vinner terreng internasjonalt. Vi ser på boikott som virkemiddel. Kan vi snakke om boikott som solidaritet i praksis?Arrangør: Palestinakomiteen i Norge, LO i Oslo

Speakers
avatar for Max Blumenthal

Max Blumenthal

Journalist
Amerikansk journalist. Har med boken "Goliath: Life and Loathing in Greater Israel" fra 2013 skapt både begeistring og kontroverser med sin skarpe kritikk av Israel.
avatar for Kjell Brygfjeld

Kjell Brygfjeld

Advokat, Advokatforeningen
Sitter i menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen. Sammen med flere kollegaer anmeldte han krigskabinettet som angrep Gaza i 2008/2009.
avatar for Lars Johnsen

Lars Johnsen

1. nestleder, Norsk Tranportarbeiderforbund
1. nestleder i Norsk Tranportarbeiderforbund og har lang fartstid i norsk fagbevegelse.
avatar for Mazin Qumsiyeh

Mazin Qumsiyeh

Kristen palestinsk professor, forfatter og aktivist som over lang tid har dokumentert den palestinske ikke-voldelige motstandskampen og arbeidet for en en-statsløsning for dagens Israel og Palestina.
avatar for Bassim Tamimi

Bassim Tamimi

Organisator av den berømte ikke-voldelige motstanden mot okkupasjonen i Nabi Saleh på Vestbredden.


Saturday November 1, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:00 CET

Stormøte: Veier ut av krisa
Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. -
Vår tid er forbi - Europa brenner!
- Arnulf Øverland, Du må ikke sove

Europa gjennomlever sin dypeste krise siden 30-tallet. Det som begynte som en økonomisk krise har for mange slått over i en humanitær og politisk krise. Lønningene kuttes, opparbeidede rettigheter fjernes, arbeidsplasser fjernes, folk settes på gata og offentlig eiendom privatiseres – alt under dekke av å løse krisa. Demokratiet settes til side og motstand og alternativer kriminaliseres. Det er ikke lenger bare en kamp mot krisa, det er også blitt en kamp mot krisepolitikken, for frihet til arbeid, velstand og politisk deltakelse.

Veier ut av krisa handler om alternativer til den krisepolitikken som er satt i verk. Møtet vil bidra til å belyse den motstandskampen som føres i land som Hellas, Spania og Portugal, hvordan den peker fram mot et alternativ, hvilke hindringer den møter og hvordan den kan overvinne disse. Som kreditor kan heller ikke Norges rolle underdrives, vi vil derfor også se nærmere på hvordan vi, som sosiale bevegelser, kan bidra inn i denne kampen – både hjemme og der ute.

Aleksis Tsipras, leder av Syriza har på grunn av den politiske situasjonen i Hellas avlyst alle utelandsreiser og kommer ikke til globaliseringskonferansen i år. I stedet kommer hans partikollega Maria Triantafyllou.  

Arrangør: Norges Sosiale Forum

Speakers
avatar for Ellen Engelstad

Ellen Engelstad

Forfatter og redaktør for Manifest Tidsskrift.
avatar for Benedikte Pryneid Hansen

Benedikte Pryneid Hansen

Leder, Attac Norge
Hansen har vært engasjert i Senterungdommen og Senterpartiet og i Ungdom mot EU. I Senterungdommen har hun blant annet vært internasjonal leder. Hansen var leder for Attac Norge fra mars 2010 til mars 2014. I november 2013 ble hun også valgt inn i Nei til EUs arbeidsutvalg som... Read More →
avatar for Felipe Van Keirsbilck

Felipe Van Keirsbilck

Generalsekretær i CNE (CSC) (Belgia)
avatar for Pascoe Sabido

Pascoe Sabido

Researcher and campaigner, Corporate Europe Observatory
Researcher and campaigner in Corporate Europe Observatory (CEO). CEO is a Brussels based research and campaign group working to expose and challenge the privileged access and influence enjoyed by corporations and their lobby groups in EU policy making.   This corporate capture... Read More →

Artists

Saturday November 1, 2014 12:00 - 13:30 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

13:30 CET

Frihetsmarkering på Youngstorget
Varig fred i Irak og Syria er knyttet til politisk endring og grunnleggende demokratiske samfunnsstrukturer. Frihet er likhet. Store forskjeller er drivstoff til ekstremisme. ISISs vekst og fremgang i Irak og Syria skyldes blant annet store ulikheter innad i befolkningen. Sosiale bevegelser, fagbevegelse og kvinnebevegelse kjemper daglig en kamp for folks rettigheter, likestilling, ytringsfrihet og mot diskriminering av minoriteter, slik som kurdiske samfunn. ISILs brutale fremferd går nå spesielt hardt utover kurdere. Ekstremisme begrenses ikke av landegrenser og vi i Norge har et ansvar for vise solidaritet med den irakiske sivilbefolkningen og kurderne i Syria!

Appeller:
Norges Sosiale Forum v/Ingrid Aspelund
Irakiske Sosiale Forum v/Ismaeel Dawood
Norsk Folkehjelp
Kurdisk Ungdom mot Rasisme og Ekstremisme v/Seher Aydar,

Musikalsk innslag ved Hanouneh

Arrangør: Norges Sosiale Forum

Speakers
SA

Seher Aydar

Kurdisk Ungdom mot Rasisme og Ekstremisme
ID

Ismaeel Dawood

Un Ponte Per (UPP) / Iraq Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI)

Artists
avatar for Hanouneh

Hanouneh

A fusion of deep musical roots, personal expression, and political struggle, creating a unique sound aiming to cross boundaries, touch hearts, and break chains.


Saturday November 1, 2014 13:30 - 14:30 CET
Youngstorget Youngstorget, Oslo
  Stormøte

14:30 CET

Det store gjeldsbildet
Innstrammingspolitikken i de kriserammede EU-landene har vært prøvd før. Gjeldsbevegelsen i Sør oppstod som en protest mot det IMF den gangen kalte strukturtilpasningstiltak. Kravene fra IMF og Verdensbanken førte til mer fattigdom og manglende økonomisk vekst i utviklingsland. Likevel fortsetter IMF å presse på med mer av det samme, nå også i Europa, med samme resultat.

Gjeldsbevegelsen i Sør har vunnet mange seire, men har fortsatt en lang vei å gå. Hva kan gjeldsbevegelsen i Nord lære av Sør? Hvordan ser pengestrømmene ut? Hvordan kan vi skape et rettferdig system for å håndtere statsgjeld og gjeldskriser?Arrangør: Attac Norge, SLUG

Speakers
avatar for Gina Ekholt

Gina Ekholt

Daglig leder, Slett U-landsgjelda (SLUG)
avatar for Beverly Keene

Beverly Keene

Coordinator of Dialogue 2000 - Jubilee South Argentina
Aktiv i Jubilee South-bevegelsen, et Sør-Sør-nettverk av organisasjoner i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Keene har jobbet i skjæringsfeltet gjeld, handel og kritikk mot den nyliberale utviklingen i Latin-Amerika.
avatar for Petter Slaatrem Titland

Petter Slaatrem Titland

Leder, Attac Norge


Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Europa brenner

14:30 CET

Palestinske fangers frihet gjennon kunstens og pennens makt
Bruke kunstens og pennens makt til å framme og bryte stillheten rundt administrativ forvaring. Tusenvis av palestinske fanger deltok i sultestreik, noen av sultestreikende nærmet seg døden i protest mot israels vilkårlige fengsling. Mange fra den palestinske lovgivende forsamling siden 2006, og dusinvis av menneskerettighetsforkjempere blir arrestert hvert år for å delta i folkelig motstand. Regjeringen i Israel skal løslate alle administrative fanger, og i mellomtiden må alle de administrative fangene gis sine rettigheter i henhold til folkeretten. Vi oppfordrer politiske partier, solidaritetsorganisasjoner, enkeltpersoner og menneskerettighetsorganisasjoner til å være med oss på denne saken for å sette press på Israel til løslate palestinske fanger.Arrangør: Palestinsk kulturforening

Speakers
avatar for Qadura Fares

Qadura Fares

Leder, Palestinian prisoners Socity in Palestine
Tidligere Prisoners minister i den palestinske regjering og lederen for Palestinian prisoners Socity in Palestine.
avatar for Kathrine Jensen

Kathrine Jensen

Leder, Palestinakomiteen i Norge
avatar for Mufeed Shami

Mufeed Shami

Ambassadør, Den Palestinske Ambassaden
SZ

Saleh Zomlot

Arbeiderpartipolitiker, leder for Watan - Den palestinske forening i Norge, leder for Palestinian Prisoners Socity Norway, arbeider som sjøkaptein.


Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

Alliansemøte mot voldtekt
Mellom 8000 og 16000 jenter og kvinner voldtas hvert år i Norge. Nye tall viser at så mange som en av 10 kvinner har vært utsatt for overgrep. Til tross for fagre ord fra mang epolitikere er det lite handling å spore i kampen mot voldtekt. Hva må til for at politikerne skal ta kampen mot voldtekt på alvor?


Vi inviterer til alliansemøte for alle som er interessert i å være med på å etablere et å press som politikerne i Norge er nødt til å forholde seg til.Arrangør: Sosialistisk Ungdom, Dixie

Speakers

Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

Fra asyldebatt til rasisme?
Ulovlige, Innvandringsregulerende hensyn, grunnløse, kriminelle, papirløs, flom - ord de fleste forbinder med dagens asylpolitiske debatt i Norge. Mennesker på flukt med rett til beskyttelse utgjør omtrent kun 3.4 prosent av den norske befolkningen. Allikevel gir dagens offentlige debatt inntrykk av at disse menneskene utgjør en trussel for landets politiske og økonomiske bærekraft. Hvordan påvirker asylpolitikkens retorikk holdninger blant majoriteten, deres syn på kulturelt mangfold og aksept for forskjellighet? Bidrar asyldebatten til å konstruere rasisme?Arrangør: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Radikal Portal, Industri Energi Ungdom, Rød Ungdom

Speakers
avatar for Mina Adampour

Mina Adampour

Leder, Ungdom mot rasisme
avatar for Lars Akerhaug

Lars Akerhaug

Journalist, Minerva
avatar for Elisabeth Eide

Elisabeth Eide

Medieforsker og forfatter
avatar for Andrea Sjøvoll

Andrea Sjøvoll

Leder, Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS
avatar for Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen

Leder, Antirasistisk senter
avatar for Sylo Taraku

Sylo Taraku

Generalsekretær, LIM


Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

Radikale medier – et alternativ til konsernmediene?
Mediene er ment å være den 4. statsmakt, en garanist for at demokratiet kan fungere.
Media skal gi folk en følelse og forståelse av verden rundt, basert på vår beste og sanneste viten om verden rundt oss.
Media skal være samfunnets nervesystem og varsle om farer og problemer.
Media skal være et kontrollorgan mot uheldige utviklinger, korrupsjon og overgrep.
Media skal bidra til en opplyst debatt om valgene vi som samfunn tar.

Men i minskende grad føler folk at mediene fyller disse oppgavene. I stedet opererer de innenfor snevre politiske, økonomiske og ideologiske rammer som ikke tillater noen dyptgående kritikk av markedsliberalisme, terrorkrig eller klasseulikhet. Viktig og allmennyttig informasjon om usikre arbeidsforhold, pensjoner, likelønn, yrkesskader, mobbing fra sjefer, diskriminering og rasisme eller hva lokalbefolkninger og krigsofre føler om Vestens redningsaksjoner, blir ignorert.
Hvorfor skjer dette?

Tiden vi lever i er svært omskiftelig. Folk trenger analyser og forklaringer, ærlige rapporter og fortellinger fra den nakne virkeligheten, forslag til løsninger og mulige veier videre.
Hvordan kan radikale og sosiale medier bidra til å fylle tomrommet som tabloider og dominerende medier etterlater. Hvordan kan alternative mediekanaler supplere og informere den folks engasjement for en mer rettferdig verden?

Arrangør: Radikal Portal, Researchkollektivet Info

Moderators
avatar for Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg

Toppkandidat til kommunevalget i Oslo i 2015, Miljøpartiet De Grønne Oslo
Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat til kommunevalget i Oslo i 2015

Speakers
avatar for Bhaskar Sunkara

Bhaskar Sunkara

Redaktør, Jacobin Magazin
Redaktør, Jacobin magazine
avatar for Vegard Velle

Vegard Velle

fagforeningsjournalist og redaktør, Radikal Portal


Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

AVLYST: Oljefondet: Vår rikdom må ikke bli andres nød!
Regjeringen: «Vi vil bygge vår politikk på at alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor.»

Norske myndigheter har i en årrekke vært en sentral pådriver i FN for økt ansvarliggjøring av næringslivet, noe som har bidratt til at FN i dag har et sekretariat som skal bistå næringslivsaktører med å opptre aktsomt i henhold til FN-vedtatte prinsipielle retningslinjer. Men hva med de som ikke ønsker å opptre aktsomt?

FIAN Norge og ForUM rapporterte i 2013 til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter våre bekymringer for at norske myndigheter bidrar til menneskerettighetsbrudd i Sør. Rapportene dokumenterte at Goldcorp Inc og Posco ødelegger livsgrunnlaget for urfolk i Guatemala og India. I 2012 viste Changemakers rapport hvordan Finansdepartementet drenerte behandlingen av Etikkrådets tilrådning om utestenging av PetroChina og Monsanto. Alle selskapene er i Oljefondets portefølje.

Norges ekstraterritorielle MR-plikter ble et viktig tema under FN-komitéens eksaminering av norske myndigheter i fjor. Komitéen anbefaler Norges Bank Investment Management, oljefondets forvalter, å foreta menneskerettslige konsekvensanalyser forut for investeringer i selskaper som opererer i tredjeland. Norge svarer FN i årets Stortingsmelding 19: «Imidlertid er det departementets vurdering at det ikke foreligger holdepunkter for å kunne konstatere at ØSK-konvensjonen pålegger statene et ekstraterritorielt ansvar for å overholde rettighetsbestemmelsene.»
Arrangør: FIAN Norge, Changemaker

Speakers

Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
AVLYST/CANCELED Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:30 CET

Handel og investeringer på 1-2-3
Handels- og investeringspolitikk har stor betydning for folks hverdag. Likevel er det et tema få kjenner godt til. Det kan virke komplisert, og fullt av forvirrende forkortelser som WTO, EFTA, TTIP, TISA, TPP og BITs. Det er viktig at flere får kunnskap om handelspolitikk og Handelskampanjen arrangerer dermed dette krasjkurset i handelspolitikk før Stormøte, «Frihandel – frihet for hvem?». Handelspolitikk er for viktig til å bli overlatt til politikere og snevre næringslivsinteresser. Økt kunnskap er nødvendig for en bredere folkelig deltakelse i debatten om handel.

Helene Bank gir en lett forståelig og grundig introduksjon til handelspolitikk. Kurset skal gi deg en oversikt over nåværende handelsavtaler, og hvilke nye handelsavtaler det blir forhandlet om. Kurset skal forklare hva BITs er, og hvorfor store deler av sivilsamfunnet jobber mot det. Kurset gir deg en oversikt over Norges rolle og norske interesser i handelspolitikken. Helene Bank skal svare på spørsmål som: Hvem tjener på nåværende handelspolitikk? Har fattige land mulighet til å utvikle seg under nåværende handelsregime? Hvordan kan handelspolitikk bli mer rettferdig? Kurset vil gjøre deg klokere, og bedre i stand til å holde politikerne ansvarlig for den politikken som blir ført.
Arrangør: Handelskampanjen

Speakers
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver, For Velferdsstaten


Saturday November 1, 2014 14:30 - 16:00 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Norge i verden

16:30 CET

Stormøte: Handelstvang - frihet for hvem?
Beskrivelse:
Historisk bevis på at det nytter
I etterdønningene av kampen mot MAI-avtalen ble både sosiale forum-bevegelsen, Handelskampanjen, Attac med flere ble etablert i Norge og globalt. I de siste 15 årene har vi klart å presse interessene bak avtalene på defensiven, men nå forhandles det nye avtaler som går lengre enn tidligere.

Demokrati
I forhandlingene om investering- og handelsavtaler som TTIP og TISA har stormaktene gått sammen, og lar næringslivet bestemme hvordan framtiden skal se ut. Store beslutninger i vår økonomi forhandles og implementeres i all hemmelighet uten noen offentlig debatt. Vi blir fortalt at handelssystemene gir oss valgfrihet, men i virkeligheten fratar de oss friheten til å velge radikal endring. Friheten skal fratas det demokratiske systemet.

Med den planlagte fri-investeringsavtalen TTIP og som EU og USA nå forhandler er ikke en avtale hvor redusering av toll er problemet, men politikken og demokratiet. Retten til profitt uten hindringer har blitt en eiendomsrett, og en slik politikk vil føre til stor belastning på arbeidernes rettigheter.

Norges rolle
EU og USA kan med denne avtalen legge standarder for verdensøkonomien og måten å lage politikk for storselskapene på. Norge legger seg flat og ønsker tilsvarende avtale med EU, og/eller at TTIP skal bli EØS-relevant. Nå er sosiale forum tilbake til start – og må samles for å slå denne liberaliseringen og reguleringen av folkestyret tilbake.

Arrangør: Norges Sosiale Forum

Speakers
avatar for Beverly Keene

Beverly Keene

Coordinator of Dialogue 2000 - Jubilee South Argentina
Aktiv i Jubilee South-bevegelsen, et Sør-Sør-nettverk av organisasjoner i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Keene har jobbet i skjæringsfeltet gjeld, handel og kritikk mot den nyliberale utviklingen i Latin-Amerika.
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Daglig Leder, Latin-amerikagruppene i Norge LAG
avatar for Marc Maes

Marc Maes

Handelspolitisk rådgiver, 11.11.11
Handelspolitisk rådgiver for den belgiske paraplyorganisasjon av frivillige organisasjoner som heter 11.11.11. Maes har engasjert seg spesielt i EUs behandling av tidligere europeiske kolonier i Afrika, Karibia og Oceania gjennom nye handels og investeringsavtaler (EPA), men ogs... Read More →

Artists
avatar for Hanouneh

Hanouneh

A fusion of deep musical roots, personal expression, and political struggle, creating a unique sound aiming to cross boundaries, touch hearts, and break chains.


Saturday November 1, 2014 16:30 - 17:45 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

17:45 CET

Speech by Amy Goodman, host of Democracy Now!
We are very proud to anounce that Amy Goodman will give a speech at the biannual conference of the Norwegian Social Forum, the Globalisation Conference. The topic of the speech is "Freedom from Fear".

Amy Goodman is an award-winning investigative journalist, syndicated columnist, author, and the host of Democracy Now!, an independent, global daily news hour broadcast, in English and in Spanish on more than 1,100 public television, radio and Internet stations around the world. 

She is the first journalist to receive the Right Livelihood Award, widely known as the “Alternative Nobel Prize” for “developing an innovative model of truly independent grassroots political journalism that brings to millions of people the alternative voices that are often excluded by the mainstream media.” In 2012, Goodman received the Gandhi Peace Award for a "significant contribution to the promotion of an enduring international peace". In October Amy Goodman was invited to moderate an audience Q&A with world-renowned scholar Noam Chomsky on the topic of the Israeli-Palestinian conflict at the United Nations.

Amy Goodman is the author of four New York Times bestsellers:

"Breaking the Sound Barrier" breaks through the corporate media’s lies, sound-bites, and silence in this wide-ranging new collection of articles. In place of the usual suspects, the “experts” who, in Goodman’s words, “know so little about so much, explain the world to us, and get it so wrong," this accessible, lively collection allows the voices the corporate media exclude and ignore to be heard loud and clear. 

"The Exception to the Rulers: Exposing Oily Politicians, War Profiteers, and the Media That Love Them" is a fast-paced 350+ page expose. Part first-person on-the-ground reporting, part old-fashioned muckraking, the book chronicles the struggles of what Goodman calls, "the silenced majority".

"Static: Government Liars, Media Cheerleaders and the People Who Fight Back" once again takes on government liars, corporate profiteers, and the media that has acted as their megaphone.

"Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times" tells the stories of everyday citizens who have challenged the government and prevailed.


Norsk:
Vi er utrolig glade for at programlederen og opphavskvinnen til en av verdens viktigste nyhetskanaler, journalisten Amy Goodman, kommer til Globaliseringskonferansen 2014. Goodman er kjent som gravende journalist, aktivist og forfatter. Hun var den første journalisten som mottok «The Right Livelihood Award», en «alternativ Nobelpris» som deles ut av den svenske riksdagen. Goodman kommer til Globaliseringskonferansen for å snakke om «frihet fra frykt», med utgangspunkt i sitt mangeårige fredsengasjement, og lange erfaring med mennesker i krig og konflikt.


Det uavhengige nyhetsprogrammet Democracy Now!, kringkastes til over 1100 stasjoner verden over, på TV, radio og internett. For lyttere og seere verden over vil Democracy Now! være synonymt med Amy Goodman. Hun har siden 1996 vært programleder og initiativtaker til denne svært viktige nyhetskanalen i en verden hvor media i større og større grad blir styrt av storkonserner. Democracy Now! tar opp viktige temaer nedenfra, fra aktivistens ståsted. Goodmans virke som undersøkende journalist og aktivist har brakt henne overalt hvor man finner urettferdighet og krig.

I 2008 tildelte den svenske riksdagen Goodman «Den alternative nobelprisen» for dette arbeidet. Begrunnelsen for tildelingen var nettopp den uavhengige dekningen av amerikansk krigsmotstand, grasrotaktivister og vanlige mennesker som ikke har tilgang til andre amerikanske medier: "...for developing an innovative model of truly independent political journalism that brings to millions of people the alternative voices that are often excluded by mainstream media."

Amy Goodman har i mange år vært en hard kritiker av den amerikanske krigspolitikken, og Democracy Now! har de siste årene vært med på å sette fokus på blant annet det amerikanske militæres bruk av droner i krig. I en kronikk hun har kalt  «The guns of august» etter boka med samme navn har hun med utgangspunkt i den siste krigen på Gazastripen og Ferguson-drapet, beskrevet hva vi har lært, eller snarere ikke lært, siden første verdenskrig startet over hundre år med industriell krigføring og blodbad. Der spør hun det retoriske spørsmålet:

– Hva har trillionene med dollar brukt over hele verden på våpen gitt oss? Krig. Det er likevel en kraft som er sterkere enn verdens krigførende myndigheter: Folket, som sier nei. Krig er ikke måten å løse konflikter i det 21 århundre.

Arrangør:

Speakers
avatar for Amy Goodman

Amy Goodman

Amerikansk journalist, spaltist, undersøkende reporter og forfatter, Democracy NowSaturday November 1, 2014 17:45 - 18:30 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:45 CET

Gaza: Vi vil ha frihet til å leve av eget arbeid!
Israels blokade av Gaza dreier seg ikke om å ivareta den israelske befolkningens sikkerhet. Israels blokade dreier seg om å hindre Gazas befolkning i å bygge opp sitt eget samfunn, ydmyke dem og holde dem nede i hjelpeløshet, slik at de ikke skal kunne bli noen fri og selvstendig politisk kraft.

Derfor har Israel en nær total blokade av eksport fra Gaza. Israelsk marine har ødelagt Gazas viktige fiskerinæring, ved at den skyter på fiskerne, arresterer dem og tar båtene og garnene deres. Oslo-avtalen sa at de skulle få fiske inntil 20 nautiske mil fra land. Det har Israel systematisk gitt blaffen i. Våpenhvileavtalen fra 26. august utvidet grensen til 6 nautiske mil etter at den hadde vært presset helt inn til 3 mil. Men marinen angriper fiskerne flere ganger hver uke, også etter 26. august. Norske medier fortier det fullstendig. Selvsagt truer det ikke Israels sikkerhet om Gazas fiskere får drive sitt tradisjonsrike fiske utenfor Gazas kyst. Og det er nonsens at eksport fra Gaza til Europa truer Israels sikkerhet.

Israels bombing har også vært målrettet mot å ødelegge infrastruktur. Gazas befolkning skal holdes nede. Den skal hindres å utvikle et samfunn der folk lever av næringsvirksomhet og eget arbeid.

Fagforbundets Stein Guldbrandsen har besøkt Gaza flere ganger. På konferansen har han ferske inntrykk å formidle, etter tett kontakt med representanter i Gaza. Fagforbundet har engasjert seg sterkt i solidaritet med palestinerne., bl.a. gjennom sine 25 Palestina-ambassadører Den andre innlederen, Johnny Ingebrigtsen, er opptatt av at også fiskerne og deres organisasjoner bør knytte bånd og stille opp for sine kolleger i Gaza.

Arrangør: Ship to Gaza


Speakers
avatar for Stein Guldbrandsen

Stein Guldbrandsen

AU-medlem, Fagforbundet
Har vært i Gaza flere ganger, sist i august. Han har rykende ferske inntrykk å fortelle om. Han leder Fagforbundets 25 «Palestina-ambassadører».
avatar for Johnny Ingebrigtsen

Johnny Ingebrigtsen

Kystfisker
Møtte 2013-14 på Stortinget som vara for SV i Finnmark. Han er en sterk og klar talsmann for fiskerne og næringen. Hans klare tale omfatter også Gazas fiskere


Saturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Europa brenner

18:45 CET

Solidaritet med Hellas
Hellas har vært rammet av den økonomiske krisa i snart 5 år og ført til en omfattende sosial degradering, særskilt for ungdom med en arbeidsledighet på nærmere 60%. Luftige meldinger om at statsøkonomien nå er på bedringens vei, forutsetter at folk skal godta innstramningspakkene både i Hellas og resten av Europa

Samtidig har folk i Hellas gått i spissen for kampen mot krisa og også utviklet nye organisasjonsformer som peker mot en samfunnsorganisering hvor markedstvang og profitt ikke lenger skal dominere. De utfordrer også til solidaritet utover landegrensene og felles kamp.

Christos Giovanopoulus fra sjølorganiseringsbevegelsen Solidarity4All kommer og innleder.
Aleksis Tsipras, leder av Syriza har på grunn av den politiske situasjonen i Hellas avlyst alle utelandsreiser og kommer ikke til globaliseringskonferansen i år. I stedet kommer hans partikollega Maria Triantafyllou. 

Arrangør: Rødt, LO i Oslo

Speakers
avatar for Christos Giovanopoulus

Christos Giovanopoulus

Styremedlem, Solidarity4All


Saturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Europa brenner

18:45 CET

Gruvedrift og samisk motstand : Større kraft enn krutt?
En av de største miljøutfordringene i landet er gruveindustriens planer nord i Norge. Samiske områder trues, og industrien møter motstand. Venstrealliansen inviterer til seminar med unge, engasjerte samer som tar opp kampen.En kamp om verdier, om naturen og om kulturen.

Store internasjonale selskaper står på dørstokken og spør om å slippe inn i Finnmark og Troms. Tross massiv motstand, får gruvene nærmest seile sin egen sjø. I Kirkenes i Øst-Finnmark slapp Sydvaranger Gruve AS ut flere tonn med kjemikalier i fjorden, uten tillatelse og uten konsekvenser. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner for å bruke Repparfjorden i Kvalsund som søppelbøtte for gruveindustrien. I Kautokeino og Jokkmokk i Sverige, kjemper lokalbefolkning, deriblant samer, mot etableringen av gruvedrift. Nord-Norge har blitt en slagmark, der samiske områder trues av ressurssterke selskaper.

Det foregår et politisk spill der familier risikerer å miste sitt levebrød, og der store naturområder står i fare for å utsettes for uopprettelige skader. Hvordan er det å være ung same, når fremtiden er usikker? Hvilke utfordringer er det vi står foran, og finnes det en fremtid med både gruvedrift og samisk naturforvaltning?

Bures boahtin! / Velkommen!Arrangør: Venstrealliansen

Speakers
avatar for Aslak Heika Hætta Bjørn

Aslak Heika Hætta Bjørn

Sentralstyremedlem, Natur og Ungdom
avatar for Sarakka Gaup

Sarakka Gaup

Samisk skuespillerstudent
avatar for Helge Aslaksen Ravna

Helge Aslaksen Ravna

Leder, Noereh
Leder i Noereh, samisk ungdomsorganisasjon på norsk side av Sápmi


Saturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Forum (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Kultur og annet

18:45 CET

Når bokseringen blir veien til frihet
Dokumentaren Light Fly Fly High handler om den indiske bokseren Thulasi. Som ung og kasteløs kvinne er livet hennes på mange måter forutbestemt. Det forventes at hun skal gifte seg når familien ønsker det og bare akseptere sin plass nederst på rangstigen. Men Thulasi drømmer om et annet liv. Hun ønsker ikke å bli forsørget av noen mann. Hun vil være fri, og trer inn i bokseringen for å slåss seg opp og frem. Boksing er ikke bare Thulasis store lidenskap, det kan også være hennes billett til jobb og et eget liv. Til selvstendighet. Til frihet.

Light Fly Fly High er regissert av norske Beathe Hofseth og Susann Østigaard. De har fulgt Thulasi og hennes kamp for frihet gjennom flere år. Filmen er et sterkt og ærlig portrett av en kvinne som vil vise at hun kan stå på egne bein og kjemper sin kamp om frihet som en "one woman army".

På årets Globaliseringskonferanse vil filmen vises og bli pressentert av regissørene. Etter visning inviteres det til dialog/debatt om idrettens mulighet til å være verktøy for å få mennesker ut av fattigdom og urettferdighet. Dialogen tar utgangspunkt i spørsmålet om hvordan idrett kan være verktøy for solidaritet, med et spesielt fokus på muligheten idrett gir for kvinners rettigheter og frihet.Arrangør: Ladyfest

Speakers
avatar for Beathe Hofseth

Beathe Hofseth

Filmregissør, Fri Film
avatar for Mailiss Solheim

Mailiss Solheim

Ladyfestkoordinator, Ladyfest Oslo
avatar for Susann Østigaard

Susann Østigaard

Filmregissør, Fri FilmSaturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Kultur og annet

18:45 CET

Er et forbud mot atomvåpen mulig?
Velkommen til møte om atomvåpen på Globaliseringskonferansen!

Kampen mot atomvåpen har lenge vært for de spesielt interesserte, men tør du ta sjansen på at et av verdens 17 000 atomvåpen ikke vil gå av? Aldri før har så mange hatt hånden på knappen som kan utløse verdens farligste våpen, et våpen med konsekvenser det er vanskelig å forstå rekkevidden av. 

Atomvåpen er det eneste masseødelggelsesvåpenet som ennå ikke er forbudt, men det skal vi gjøre noe med. Heldigvis jobber stadig flere stater og organisasjoner for å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Dette er et arbeid hvor Norge kan spille en stor og viktig rolle. Norge var instrumentell i prosessene som førte til et forbud mot miner i 1993 og mot klasevåpen 2011. Hvilken rolle skal NATO-landet Norge spille i arbeidet mot atomvåpen? 

Innledning av Hilde Jørgensen, rådgiver ved enhet for humanitær nedrustning i Norsk Folkehjelp og av Anne Marte Sundnes Skaland, ICAN Norge. Vi åpner også fra spørsmål og kommentarer fra salen. 

Arrangører: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Fredslaget, SU, AUF, KrFU, Nei til Atomvåpen, Norske Leger mot Atomvåpen, Medisinerstudenter for fred og Sosialt ansvar, ICAN Norge (Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen), Industri Energi Ungdom

Speakers
HJ

Hilde Jørgensen

Rådgiver i enhet for humanitær nedrustning i Norsk Folkehjelp


Saturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:45 CET

Norge i Afrika, som bistandsaktør og handelspartner.
Lørdag, 1. okt. 18.30 - 20.00.

Seminar med Olav Randen, gjester fra Tanzania og debatt. Kursmateriell for videre arbeid.

Med utgangspunkt i boken ”Den unødvendige sulten” (pp-versjon) ønsker vi å gi et annet perspektiv på sult og fattigdom. Vi ønsker å stille spørsmål til de egentlige årsaker av sult og fattigdom og drøfte særlig Norges rolle i bistand.

Bistandsorganisasjonene lover å støtte småbrukere og særlig småbrukerkvinner. - Med eksempler fra Tanzania skal vi spørre om Norge har feil samarbeidspartnere og nettverk? Samarbeider de med lokale korrupte myndigheter og funksjonærer som legger ut røde løpere for selskaper med hovedsakelig profittinteresser? Når bistanden den egentlige målgruppen: småbønder, kvinner, de fattige?

Debatt og utdeling av bøker og informasjons/kursmateriell for videreføring av debatten. Vi ønsker at flere potensielle foredragsholdere eller møteledere kan rekrutteres.


Arrangør: Norges Bonde- og Småbrukarlag

Speakers
AI

Anthony Itemba

Tanzania Women Research Foundation
EM

Eunice Maringo

Tanzania Women Research Foundation
avatar for Olav Randen

Olav Randen

Norges Bonde- og Småbrukarlag
sosiolog, forfatter og geitebonde i i Hallingdal, medlem i NBS i nternasjonale utvalg, skrev boken "Den unødvendige sulten", Boksmia 2012


Saturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Møterom 1 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

18:45 CET

Total overvåkning eller frigjørende teknologi?

Varslere, som Edward Snowden og Wikileaks, har de siste årene avslørt at vi lever under et overvåkningsregime som griper gjennom all teknologi vi bruker i det daglige. Nasjonale etterretningstjenester samarbeider med store internettfirmaer og telefonileverandører for å kartlegge alle aspekter av våre liv og våre sosiale og organisatoriske nettverk. Hvordan bør vi som er politisk aktive forholde oss til dette? Hva kan vi gjøre for at teknologien vi bruker skal bli frigjørende og virke til vår fordel i stedet?

På dette seminaret vil Eirik Vold gi en innføring i de siste årenes avsløringer om overvåkning og hvilken politisk betydning disse har. Vold er journalist og samfunnsgeograf, og jobber med en bok om de digitale varslerne og Vestens fall som havn for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Etter Volds innledning vil Runa Sandvik gi en introduksjon til datasikkerhet og verktøy som aktivister og andre kan bruke for å unnslippe den totale overvåkningen. Sandvik jobber med datasikkerhet, blant annet med anonymiseringsprogrammet Tor.

Overvåkning er et tema som kan virke fremmed og vanskelig å gjøre noe med. Med dette møtet håper vi å bevisstgjøre deltakerne om hvilke verktøy de kan bruke for å beskytte seg selv og samtidig registrere protest mot å bli overvåket vilkårlig.

Vi setter også av tid til spørsmål og diskusjon.


Arrangør: Motmakt, Forlaget Manifest

Speakers
avatar for Runa Sandvik

Runa Sandvik

Runa Sandvik jobber med datasikkerhet, blant annet som rådgiver forFreedom of the Press Foundation. I 2012 holdt hun er CryptoParty sammenmed Edward Snowden, før han sto fram som varsler.
avatar for Eirik Vold

Eirik Vold

journalist og samfunnsgeograf, og jobber med en bok om de digitale varslerne og Vestens fall som havn for ytringsfrihet og menneskerettigheter.


Saturday November 1, 2014 18:45 - 20:15 CET
Møterom 3 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

19:00 CET

Eksklusiv visning av 'Drone' (TV-versjon)
Tonje H. Schei

Vi viser en 58 minutter lang tv-versjon av filmen på Cinemateket i Oslo i en lukket og eksklusiv spesialvisning for deltakere på Globaliseringskonferansen 2014.

Drone er en film om bruk av ny droneteknologi i krig. En kompleks teknisk, etisk og filosofisk problemstilling er bragt ned på bakkenivå. Karakterer i USA og Pakistan bringer oss ansikt til ansiktmed krigens fjerne ofre, og viser de menneskelige konsekvenser av en umenneskelig krig, med ofre på begge sider.

Filmen undersøker først og fremst konsekvensene av bruk av droner i krigføring. Teknologien er utviklet raskt de siste årene, og med en hastighet som gjør at internasjonal lovgivning blir hengende etter. Vi er med på et eksperiment som endrer våre kriger og muligens vår verden. 

Gjennom stemmer fra begge sider av denne nye teknologien gir DRONE avgjørende kontekst og nye perspektiver til de hemmelige CIA-dronekrigene. 

Over 3000 mennesker har blitt drept av droner i Waziristan siden 2004. Shahzad Akbar og Clive Stafford Smith er to menneskerettighetsadvokater som representerer dronenes ofre. De tar opp kampen med CIA og deres kamp for åpenhet, ansvarlighet og rettferdighet kan endre historiens gang. 

Brandon Bryant og Michael Hoss har redefinert opplevelsen av å gå til krig. Som noen av våre første droneførere har de drept gjennom styrespaker. Også de lider også av konsekvensene av dennekrigføringen. De avslører viktig informasjon og gir oss et dramatisk innblikk fra innsiden av en dronekrig. 

Historiene er satt i perspektiv av fremtredende eksperter som gir ny innsikt om fremtidens krigføring.

I dette viktige øyeblikket for ny krigsteknologi ser DRONE på hvor vi er i dag, og spør hvor veien går videre.
Arrangør:


Saturday November 1, 2014 19:00 - 20:30 CET
Cinemateket Cinemateket, Dronningens gate 16
 
Sunday, November 2
 

08:45 CET

Yoga class
YOGA FOR OTHERS will provide yoga classes at Globaliseringskonferansen, with yoga instructor Harald Dean. 

 Focus will be on gentle stretching exercises, breathing techniques and there will be a longer guided meditation at the end of the class.  As there are no shower facilities, the class will be adapted for no need for showers.

Please bring your own yoga mat, if you don’t have one, bring a large beach towel. If you are new to yoga, this class will be a nice introduction for you. All levels are welcome; together we will give ourselves a nice start to the day, able to catch the day with ease and energy. Welcome! 

“Do something good for others by doing something good for yourself" is the motto of YOGA FOR OTHERS, a young non-profit project which offers donation-based yoga classes to collect money for a social project . At this very moment we want to help our brothers and sisters in West Africa through collecting money and donating 100% of the collected amount to Doctors without Borders and their Ebola aid project.

Whatever you want to donate- it goes a 100% to Doctors without Borders and their Ebola aid project. Check out the Facebook page of YOGA FOR OTHERS (YFO), there you can find further information about YFO and a donation certificate will be uploaded there. There will be a box in the hall Torgutsikten, where you can leave your donation in cash. 

The teacher: Harald Dean is an international certificated yoga teacher (200hr RYT), and works part-time as a yoga instructor at SATS Bislett in Oslo. Check out his Facebook page Dean Yoga athttps://www.facebook.com/deanyoga88

-------------------------------------------------------------------
YOGA FOR OTHERS
Yoga For Others is a recently started project, founded and organized by the German Yoga Instructor and Reiki Practitioner Alisa Reimer. She is also educated at Yandara Yoga Institute in Mexico, and holds a 200hr RYT certificate. The aim of this project is to spread the Karma-Yoga (selfless, altruistic work) events in a transparent and professional way all over the world, to help others .

--------------------------------------------------------------------
Further information:

https://www.facebook.com/pages/YOGA-FOR-OTHERS/1491151191140994?ref=hl

https://www.facebook.com/deanyoga88

Speakers


Sunday November 2, 2014 08:45 - 09:30 CET
Torgutsikten 2. etasje

10:00 CET

Europas Qatar?
Norge er i ferd med å få et todelt arbeidsliv. Mens reallønnsveksten går stadig oppover ser vi at yrker preget av høy arbeidsinnvandring ikke følger med på økningen. I mange enkelte opplever stadig flere at en full lønn knapt er mulig å leve av. Hva gjør dette med rekrutteringen til yrkesfagene? Er vi i ferd med å få et land der det er opp til arbeidsinnvandrere å gjøre tunge fysiske yrker mens nordmenn skal jobbe på kontor?Arrangør: Sosialistisk Ungdom, ungdomsutvalget til IndustriEnergi, Fagforbundet Ungdom

Speakers
JD

Joakim Damian

Fellesforbundet
BU

Boye Ullmann

Fellesforbundet
NW

Nicholas Wilkinson

Sosialistisk ungdom


Sunday November 2, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Climatus - isbjørnen som vil redde jordkloden
Climatus- isbjørnen som vil redde jordkloden
Jordkloden vår er syk! Hva vil skje med den? Hva kan jeg gjøre for at den skal bli frisk igjen?

Velkommen til en varm og viktig, alvorlig og humoristisk musikalsk forestilling, om å ta vare på jorda vår. Du møter en modig isbjørn, en trøtt sebra, fire engasjerte musikere, et brev til Jens, en sparkesykkel, og mye, mye mer!

Climatus- isbjørnen som vil redde jordkloden er en barne- og familieforestilling om å ta vare på jorda vår. Klimautfordringen er stor og alvorlig, og særlig barna blir berørte av dette i fremtiden.

Forestillingen dreies rundt et eventyr, om den lille isbjørnen Climatus som modig drar ut i verden for å få dyr og mennesker til å bli klimahelter. I møtene Climatus har med dyrene og menneskene får han et innblikk i bakgrunnen for global oppvarming og ulike konsekvenser dette får i verden. Med den søte apekatten Liana, den trege sebraen Sebrus, og guttejenta Maina, snakker han om hva vi alle kan gjøre for å bedre situasjonen.

Den viktigste bestanddelen i produksjonen er musikk. All musikk er egenkomponert, og spesialskrevet nettopp denne forestillingen. Dette utgjør en helhet, som sammen med den uvanlige besetningen sang, cello og klarinett og klaver, er unik.

Grønske ble startet høsten 2010. Ensemblet består av fire musikere som alle er eller var studenter ved Norges musikkhøgskole. Utøverne har bakgrunn fra ulike musikalske miljøer og sjangre, og sammen har de laget et originalt program med egenkomponert musikk og tekster. Den uvanlige besetningen utnyttes på en spennende måte i arrangementene.
Arrangør: Kulturgruppa

Speakers
avatar for Ragnhild Briseid

Ragnhild Briseid

Musikkpedagog
Ragnhild Briseid er utdannet musikkpedagog fra Norges musikkhøgkole, der hun har studert piano med professor Jens Harald Bratlie. Hun spiller for det meste klassisk repertoar og jobber på tvers av sjangere.
HK

Hanne Kalleberg

Musikkpedagog
Utdannet musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole. Hun har jazzsang som hovedinstrument, med stort fokus på komposisjon, tekst- og låtskriving.
avatar for Kjersti Støylen

Kjersti Støylen

spiller cello, og startet tidlig på Unge talenter ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Hun har allerede en bred konserterfaring som spenner fra deltakelse i symfoniorkester til samarbeid med kor og rappegruppe.
EM

Elisabeth M. L. Wulfsberg

har bakgrunn fra kulturskole og korps i Oslo. Hun studerer klarinett med professor Hans Christian Bræin.


Sunday November 2, 2014 10:00 - 11:30 CET
Balder (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Kultur og annet

10:00 CET

Hvordan bekjempe rasisme i 2014?
Rasisme kommer i mange former. Den kan være statlig og komme til uttrykk gjennom lover, og den kan være organisert og komme til uttrykk gjennom grupper og organisasjoner som sprer hat og vold. I tillegg ser vi den rasismen folk møter hver eneste dag, gjennom fordommer og holdninger som har eksistert lenge. Hvordan møter vi rasismen i Norge i dag? Hva må vi gjøre for å bekjempe rasismen?Arrangør: Rød Ungdom, Antirasistisk senter, Ungdom mot rasisme

Speakers
avatar for Mina Adampour

Mina Adampour

Leder, Ungdom mot rasisme
avatar for Linda Alzaghari

Linda Alzaghari

Daglig leder, Minotenk
HT

Herman Thamdrup Lund

Nestleder og antirasistisk ansvarlig, Rød Ungdom
avatar for Shoaib Sultan

Shoaib Sultan

Rådgiver, Antirasistisk senter


Sunday November 2, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Mennesket i paradigmeskiftet
Innlegg
fra fire innledere på 10 til 15 min hver. Innlederene representerer kun seg selv og eventuelt sin
organisasjon. Etter innleggene er det paneldebatt og spørsmål fra salen.
Vi befinner oss i en tid hvor de gamle løsningene på samfunnsproblemene ikke virker eller er relevante lenger. Vi trenger en ny verdensanskuelse, et nytt paradigme som kan hjelpe oss med transformasjonen. Med dette møtet ønsker vi å fri oss fra de etablerte relasjonene og tankemønstrene, og slik stille nye spørsmål og foreslå løsninger: hvordan kommuniserer vi, hva er mennesket, som kulturelt vesen, i forhold til penger/makt og den materielle virkeligheten .

Anne Marie Kvernevik: Et herskende paradigme er at religion(/ religiøs praksis) har hatt enerett på alt som er åndelig. En vil presentere et mer utvidet syn på åndelighet: enhver handling kan være åndelig dersom handlingen har som mål å for å forbedre de menneskelige vilkår. Hvordan kan vi utvilkle enhet, brorskap, fred og frihet for alle mennesker og leve i harmoni med natur- og dyrerike? Dersom vi ønsker kan vi få veiledning av store sjeler, visdommens Mestre, for å gjennomføre forandringene til frihet og rettferdighet for alle

Elsa-Britt Enger: Kan empatisk kommunikasjon være veien fra konflikt og krig til fredlige løsninger? Kan vi endre våre tankesett i forståelse av at vi alle handler for å få våre behov møtt, og at alle mennesker uansett har universelle behov og følelser?

Anja Askeland: Med borgerlønn kan mennesket få reell frihet. Økonomien er drivkraften i den fysiske verden og en borgerlønnreform skiller inntekt og arbeide. Kan borgerlønn føre til en demokratisering av økonomien?

Sjur Papazian: Fra Ararat, i det armenske høylandet, spredde sivilisasjonen seg. I takt med utviklingen har vi endret vår måte å forholde oss til hverandre og naturen på. I dag møter vi oss selv i døra. Hvor går vi videre?Arrangør: Bestemødrene for fred, Borgerlønn BIEN Norge, Occupy Oslo

Speakers
avatar for Anja Askeland

Anja Askeland

Styremedlem, Borgerlønn BIEN Norge
avatar for Elsa-Britt Enger

Elsa-Britt Enger

Bestemor
Samfunnsengasjert bestemor som holder kurs i ikke-voldskommunikasjon
avatar for Sjur Papazian

Sjur Papazian

Aktivist
Aktivist og blogger, engasjert i mange organisasjoner


Sunday November 2, 2014 10:00 - 11:30 CET
Møterom 2 (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Kan oljefondet bli klimavennlig?
Hva skal til for at oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) blir klimavennlig?
Hva er realistisk og hvor fort er det mulig?

Regjeringen har satt ned et Ekspertutvalg som skal se på
om det å trekke ut petroleums- og kullselskaper er en mulig strategi.

Bør og kan oljefondet bli fossilfritt?
Hva er effekten hvis oljefondet investerer 5% direkte i fornybar energi?
Arrangør: Framtiden i våre hender, WWF

Speakers
avatar for Sigurd Jorde

Sigurd Jorde

Researcher/journalist, Fremtiden i Våre Hender
LE

Lars Erik Mangset

Rådgiver, WWF-Norge
rådgiver i bærekraftig finans i Verdens villmarksfond, WWF-Norge.


Sunday November 2, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

10:00 CET

Stjålet frihet – stjålet barndom: Palestinske barn i Israelske fengsler
Ifølge UNICEF sitter det til enhver tid rundt 220 mindreårige palestinere i israelsk fangenskap, de yngste helt ned i tolvårsalderen. De fleste av dem er fengslet etter å ha kastet stein mot israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden, en forbrytelse som kan straffes med inntil 20 års fengsel. 31 av barna i fangenskap var ved utgangen av august under 15 år gamle.

Går det virkelig an å tillate at barn blir arestert?

Møtet er en del av en større kampanje initiert av blant andre Palestinakomiteen, Seniorgruppen for Palestina, Fellesutvalget for Palestina og Kvekersamfunnet som iløpet av høsten skal sette fokus på temaet.

Vi viser filmen "Four Corners" før palestineren Emad El-Rozzi skal innlede. Temaer som spesielt blir tatt opp er:
- Hvordan påvirkes barna av å bli arrestert i så ung alder? Mange palestinere opplever iløet av sitt liv å bli arrestert. Hva gjør dette med samfunnet som helhet? Hvordan tillater vi at fengslingen fortsetter, til tross for regelverk og barnekonvensjoner som fordømmer arrestasjon av barn?

 Les intervju med Emad El-Rozzi på konferansens egen nettavisArrangør: Fellesutvalget for Palestina

Speakers
avatar for Emad El-Rozzi

Emad El-Rozzi

Emad El-Rozzi er selv fra Gaza men bor nå i Norge hvor han jobber med en doktorgrad. Han har spesialisert seg i temaet barn og traumer.Sunday November 2, 2014 10:00 - 11:30 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:00 CET

AVLYST: Ukraina - medaljens bakside
Samtidig som det nye regimet i Ukraina lovprises som frihetselskende i vestlige medier, har høyreekstreme grupper spasert inn i parlamentet, og Ukrainas kommunistparti er forsøkt forbudt, og partilokaler satt i brann.

Hva er det som skjer? Vi har invitert en representant fra Ukrainas kommunistparti til å fortelle deres versjon.Arrangør: Ungkommunistene i Norge

Speakers

Sunday November 2, 2014 12:00 - 13:30 CET
AVLYST/CANCELED Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:00 CET

Løsninger for en verden på flukt
Antall mennesker på flukt i verden øker, men i Europa blir viljen til å ta i mot flyktninger stadig mindre. Ansvarsfraskrivelse og løsninger på nasjonalt nivå preger situasjonen.

I verden i dag er det rundt 45,2 millioner mennesker på flukt, halvparten av disse er barn. Tendensene viser at dette tallet vil fortsette å øke, og at i tiden som kommer vil enda flere mennesker bli drevet på flukt grunnet konflikt og klimaforandringer. Likevel ser ingen vilje i det internasjonale samfunnet til å finne løsninger og rammeverk for å ivareta disse menneskenes rettigheter. Heller blir dette et problem som løses ved å bygge murer rundt grensene til Europa, og stenge mennesker ute. Kan verdens flyktning problematikk løses ved restriktiv asylpolitikk? Hvordan og hvilke internasjonale løsninger finnes det?
Arrangør: PRESS, Ungdom mot EU

Moderators
Speakers

Sunday November 2, 2014 12:00 - 13:30 CET
Sal C (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Europa brenner

12:00 CET

Sett dagsorden i lokalvalget 2015
De gode fiendene, ved Linn Herning (For Velferdsstaten).
Hvorfor polarisering er bra for alternativene til borgelig byråd over hele landet. Hvem er de gode fiendene?

Dette er demokrati, ikke kundebehandling
Hva vet vi om pengestrømmene til de store konsernene som får skattepenger for å drive velferd? Fint vite, viser det seg. Eksempler fra norske kommuner, og hvordan global urettferdighet henger sammen med lokal økonomi.

Arrangør: Attac Norge, For Velferdstaten

Speakers
avatar for Linn Herning

Linn Herning

Nestleder og rådgiver, For Velferdsstaten
avatar for Petter Slaatrem Titland

Petter Slaatrem Titland

Leder, Attac Norge


Sunday November 2, 2014 12:00 - 13:30 CET
Sal D (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

12:00 CET

Kvinners rett over egen kropp - abortkampen internasjonalt
Vi ønsker å se på hvordan abortkampen og kvinners kamp har utfoldet seg i Norge så vel som internasjonalt. Vi ønsker å bruke noen dagsaktuelle internasjonale eksempler på hvordan abortkampen er i dag for å kunne prøve å si noe om hvordan SRHR implementeres i menneskerettighetene. SRHR er et av de mest omdiskuterte temaene i FN og det viser seg vanskelig å bli enige om hva som skal være del av menneskerettighetene. I post-2015 prosessen er SRHR også svært debattert og vi ønsker å sette fokus på hva Norges rolle og mening er i denne prosessen. Vi håper dermed å få et innblikk i hvordan kvinners rettigheter vil se ut de neste 15 årene i Norge og internasjonalt.
Arrangør: AUF, Sex og politikk

Speakers
avatar for Berit Austveg

Berit Austveg

Æresmedlem i Sex og Politikk og styreleder i Reproductive Health Matters


Sunday November 2, 2014 12:00 - 13:30 CET
Balder (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Norge i verden

12:00 CET

Norsk oljeeventyr i Afrika
Statoil betaler mer i skatt og avgifter til Angola enn hele det norske bistandsbudsjettet. I Tanzania er selskapet i ferd med å gjøre sin største investering utenfor Norge noensinne. Norske leverandørselskap i oljeindustrien kjemper mot andre norske selskap om milliardkontrakter i flere afrikanske land.

Vi viser Fellesrådet for Afrikas film "The Norwegian Dilemma" - om norske oljeinteresser i Angola. Tore Linné Eriksen og Maren Sæbø snakker om Norge som oljenasjon i Afrika og setter det
hele i et større bilde.Arrangør: Forlaget Manifest, Fellesrådet for Afrika

Speakers
avatar for Tore Linné Eriksen

Tore Linné Eriksen

Professor
Forfatter, historiker og professor i utviklingsstudier
avatar for Maren Sæbø

Maren Sæbø

Redaktør, Verdensmagasinet X
Redaktør i Verdensmagasinet X og aktuell med bok om norske oljeselskap i Afrika høsten 2014.


Sunday November 2, 2014 12:00 - 13:30 CET
Sal B (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

14:00 CET

Avslutningsmøte

Det finnes ingen lett vei til frihet noe sted, og mange av oss vil måtte gå gjennom skyggenes dal igjen og igjen før vi når våre ønskers fjelltopp, sa Nelson Mandela.

Vi har invitert Bashkar Sunkara fra det amerikanske magasinet Jacobin, Irakisk sosialt forum m.fl. til å ha en samtale om frihet og hva vi må gjøre. De vil fortelle om frihetens vilkår i tre verdensdeler. Vi vil få historier fra USA etter Occupy og Irak i borgerkrig. Om hvordan aktivister sloss for rettferdighet, frihet og demokrati.

Vi får presentert mange av de politiske sakene som foregår i vårt langstrakte land. Norges fremste aktivister forteller hva de vil at du skal være med å sloss for. Vi for fortellinger om kampen for fred, fagbevegelse og klima. Det er på tide å gjøre aktivister til tenkere og tenkere til aktivister. Vi har en verden å vinne.


Arrangør: Norges Sosiale Forum

Moderators
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Spesialrådgiver, For Velferdsstaten

Speakers
avatar for Christina Beck Jørgensen

Christina Beck Jørgensen

Leder Fagforbundet Ungdom
avatar for Anja Bakken Riise

Anja Bakken Riise

Politisk rådgiver, FiVH
avatar for Bhaskar Sunkara

Bhaskar Sunkara

Redaktør, Jacobin Magazin
Redaktør, Jacobin magazine

Artists
avatar for Moddi

Moddi

Pål Moddi Knutsen (født 18. februar 1987), kjent under artistnavnet Moddi, er en musiker fra Medby på Senja. Moddi er en av landets mestturnerende artister, med over 500 konserter i inn- og utland siden 2008. Moddis siste album, det norskspråklige "Kæm va du?" fra 2013 vant Spellemannsprisen... Read More →
avatar for Sosialistisk kor

Sosialistisk kor

Synger alt fra kjærlighetssanger til sanger for arbeiderbevegelsen og sanger om internasjonal solidaritet. I mange år har vi satset på å oppføre store musikkverk i samarbeid med forskjellige kunstnere: vise – og operasangere, skuespillere, musikere, dansere, forfattere og... Read More →


Sunday November 2, 2014 14:00 - 16:00 CET
Sal A (Folkets hus) Oslo kongressenter, Youngs gate 11, Oslo
  Stormøte
 


Filter sessions
Apply filters to sessions.
 • Arrangert av
 • Africa Center for Information & Development (ACID)
 • Agenda
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeidsmandsforbundet avd. Oslo-Akershus
 • Attac
 • Attac Norge
 • AUF
 • Bestemødre for fred
 • Bestemødrene for fred
 • Bevegelse for rettferdighet i Kurdistan-Iran
 • Bevegelsen for Sosialisme
 • BIEN Norge
 • Borgerlønn BIEN Norge
 • Caritas
 • Changemaker
 • Corporate Europe Observatory
 • Dixie
 • Fagforbundet Ungdom
 • Fellesrådet for Afrika
 • Fellesutvalget for Palestina
 • FIAN Norge
 • For Velferdstaten
 • Forlaget Manifest
 • Forum for utvikling og miljø
 • Framtiden i våre hender
 • Fredslaget
 • Handelskampanjen
 • ICAN Norge (Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen)
 • IKFF
 • Industri Energi Ungdom
 • Irakiske Sosiale forum
 • Klimavalgalliansen
 • KrFU
 • Kulturgruppa
 • Kvinnefronten
 • Ladyfest
 • Latin-Amerikagruppene
 • Latinamerikagruppene
 • LO i Oslo
 • Manifest
 • Manifest Analyse
 • Medisinerstudenter for fred og Sosialt ansvar
 • Motmakt
 • Natur og Ungdom
 • Naturvernforbundet
 • Nei til Atomvåpen
 • Nei til EU
 • Norges Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Fredslag
 • Norges kvinnelobby
 • Norges Sosiale Forum
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Ungdom
 • Norske Leger mot Atomvåpen
 • Occupy Oslo
 • Oslo MDG
 • Oslo og Akershus Handel og Kontor
 • Palestinakomiteen i Norge
 • Palestinsk kulturforening
 • PRESS
 • Radikal Portal
 • Res Publica
 • Researchkollektivet Info
 • Rød Ungdom
 • Rødt
 • Sex og politikk
 • Ship to Gaza
 • Skolenes Landsforbund
 • SLUG
 • Sosialistisk Ungdom
 • Spire
 • Stiftelsen Karibu
 • Studie- og opplæringsforbundet
 • SU
 • SV
 • Tidsskriftet Rødt!
 • Ungdom mot EU
 • Ungdom mot rasisme
 • Ungdom mot retusjert reklame
 • ungdomsutvalget til IndustriEnergi
 • Ungkommunistene i Norge
 • Venstrealliansen
 • WWF
 • Yoga for others