Loading…
Dato for årets konferanse er 30. oktober til 2. november. Globaliseringskonferansen er Norges største politiske verksted, hvor over 60 organisasjoner, innen fag-, miljø-, kvinne-, freds- og solidaritetsbevegelse deltar.

avatar for Marc Maes

Marc Maes

11.11.11
Handelspolitisk rådgiver
Belgia
Handelspolitisk rådgiver for den belgiske paraplyorganisasjon av frivillige organisasjoner som heter 11.11.11. Maes har engasjert seg spesielt i EUs behandling av tidligere europeiske kolonier i Afrika, Karibia og Oceania gjennom nye handels og investeringsavtaler (EPA), men også i andre avtaler som EU har forhandlet fram.